Prijsafspraken – records aanmaken in prijs tabel (PRS)

Met deze functie kun je records aanmaken in de prijs tabel. Per debiteur is het mogelijk om een prijsafspraak vast te leggen. Echter voordat je een prijsafspraak aanmaakt dient er een debiteur en artikel aanwezig te zijn.  De request tag is: <Mutatie></Mutatie>. 

CreateStamtabelRecord(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byval Stamtabel as dataset, byref Primarykey as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateStamtabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateStamtabelRecord>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

AANMAKEN VAN EEN PRIJSAFSPRAAK

<NewDataSet>
<METADATA>
<TABLE>PRS</TABLE>
</METADATA>
<DATA>
<DEB>nummer debiteur</DEB>
<ART>nummer artikel</ART>
<GEBR>prijscode</GEBR>
<SRT>Soort prijs</SRT>
<DATVAN>datum vanaf</DATVAN>
<DATTM>datum totmet</DATTM>
<PRS>prijs</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateStamtabelRecordResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <UpdateStamtabelRecordResult>boolean</UpdateStamtabelRecordResult>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateStamtabelRecordResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het  prijsafspraak(NR) van de nieuwe prijsafspraak 1234 geworden.

VOORBEELD PRIJSAFSPRAAK
Voorbeeld van het aanmaken van prijsafspraak voor debiteur 10000 en artikel 9000.

<NewDataSet>
<METADATA>
<TABLE>PRS</TABLE>
</METADATA>
<DATA>
<DEB>10000</DEB>
<ART>9000</ART>
<GEBR>P</GEBR>
<SRT>A</SRT>
<DATVAN>27-05-2015</DATVAN>
<DATTM>31-12-2015</DATTM>
<PRS>100,00</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

DATTM: Door het weg of leeg laten van dit veld zal er een prijsafspraak worden aangemaakt zonder einddatum.

BESCHIKBARE VELDEN AANMAKEN PRIJSAFSPRAAK
'''<summary>Aantal vanaf, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTVAN] As String = "AANTVAN"
'''<summary>Artikel/Werksoort, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Looptijd t/m, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATTM] As String = "DATTM"
'''<summary>Looptijd vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATVAN] As String = "DATVAN"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Gebruiken voor, datatype: CHAR, lengte: 1, verplicht</summary>
Public Const [GEBR] As String = "GEBR"
Values:
[PRIJS] As String = "P"
[KORTING] As String = "K"
'''<summary>Volgnummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Prijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRS] As String = "PRS"
'''<summary>Consumentenprijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRSCONS] As String = "PRSCONS"
'''<summary>Prijs incl. BTW, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRSINCL] As String = "PRSINCL"
'''<summary>Soort prijs, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary
Public Const [SRT] As String = "SRT"
Values:
[DEBITEURARTIKELPRIJS] As String = "A"
[DEBITEURARTIKELKORTING] As String = "R"

Gerelateerde Artikelen