Partnerkey aanvragen

Indien de partnerovereenkomst is ondertekend dan ontvang je van ons een getekend exemplaar retour (stap 2 in stappenplan). Vervolgens kun je een e-mail sturen naar partners@muis.nl o.v.v. partnerkey aanvraag. Wij ontvangen graag een e-mail met de volgende gegevens:1. Bedrijfsnaam2. Contactpersoon3. Debiteurennummer (indien bekend)4. E-mailadres5. Mobiele telefoonnummer. Na het verstrekken van […]

Nieuw in tabel BASFIN (vanaf versie 4.5.6)

Via de tabel BASFIN kunnen basis financiële instellingen van een administratie worden opgehaald. De velden BOVENOMZ en ONDEROMZ zijn vanaf versie 4.5.6 beschikbaar gesteld. De rekeningen die ingevoerd moeten worden bij de velden “Ondergrens omzetrekeningen” en “Bovengrens omzetrekeningen” geven de grenzen aan waartussen de grootboekrekeningen van de omzet zich bevinden. […]

Hoe kan ik de basis artikel BTW instellingen ophalen (BASARTBTW)?

Om in iMUIS Online te kunnen werken met de programma’s Verkoop (facturering),  Offertes, Inkoop en Voorraad zal de tabel Basis artikelen / voorraad goed ingesteld moeten zijn. Eén van de meest belangrijke instellingen is om aan te geven welke BTW-codes worden gebruikt. Dit is noodzakelijk om tijdens het facturatie-, inkoop en/of […]

Velden beschibaar voor ARTALT (Alternatieve artikelen)

Beschikbare velden tabel ARTALT: Public Class [ARTALT] ”'<summary&gt>Alternatief artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht Public Const [ALTART] As String = “ALTART” ”<summary&gtArtikel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht Public Const [ART] As String = “ART” ”'<summary&gtHROW Public Const [HROW] As String = “HROW” ”'<summary&gtCross selling artikel overnemen […]

Velden beschikbaar voor AANH (Aanhef)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL AANH De tabel aanhef wordt gebruikt in de tabellen Debiteur en Crediteur bij het invoeren van de gegevens van een contactpersoon. Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben. Public Class [AANH] ”'<summary>Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary> Public Const [AANHEF] As String […]

Introductie verkooporders aanmaken

Een verkooporder omschrijft welke artikelen en of diensten je aan klanten wilt verkopen. De verkoop vind bijvoorbeeld plaatst via jouw online webapplicatie, branchepakket of worden direct in iMUIS Online ingevoerd. Wij leggen je graag uit hoe een administratie ingericht dient te worden om verkooporders met de Cloudswitch (API) automatisch aan […]