Velden beschikbaar voor SELCODE(Selectiecodes) 

BESCHIKBARE VELDEN TABEL SELCD Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben. Public Class [SELCODE]”’Blokkeren, datatype: BOOLEANPublic Const [BLOK] As String = “BLOK””’Code voor mailinglist, datatype: CHAR, lengte: 50Public Const [MAILINGLIST] As String = “MAILINGLIST””’Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40Public Const [OMSCHR] As String = “OMSCHR””’Zoeksleutel, datatype: […]

Velden beschikbaar voor CNTSEL (Contactpersoon selectiecodes)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL CNTSEL Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.  Public Const [CNTREL] As String = “CNTREL””'<summary>Contactpersoonzoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>Public Const [CNTZKSL] As String = “CNTZKSL””'<summary>Selectiecode, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>Public Const [SELCD] As String = “SELCD” Let […]

Laatste boekingsdatum ophalen.

In bepaalde gevallen kan het handig zijn om snel te kunnen zien in welke administraties is geboekt. Uiteraard kan dat door alle koppelingen langs te gaan. Inloggen, checken en weer uitloggen. Maar dat is een tijdrovende bezigheid en ook een zware belasting voor de resources van de hosting server. Daarom […]

Velden beschikbaar voor VERSL (Verslaglegging) 

BESCHIKBARE VELDEN TABEL VERSL Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben. Public Class [VERSL]”’Aanhef, datatype: BOOLEANPublic Const [AANHEF] As String = “AANHEF””’Activa/Passiva/Baten/Lasten, datatype: CHAR, lengte: 1Public Const [APBL] As String = “APBL””’Blokkeren, datatype: BOOLEANPublic Const [BLOK] As String = “BLOK””’Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEANPublic Const […]

Velden beschikbaar voor TBHERK(Herkenningscodes) 

Tabel is beschikbaar in iMUIS 4.6.7b of hoger. Bij het aanmaken of wijzigen van de velden DEB, CRE of GRB moet een keuze worden gemaakt tussen een van de drie velden. BESCHIKBARE VELDEN TABEL TBHERK Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben. Public Class [TBHERK]”’Blokkeren […]

Velden beschikbaar voor MEDEWERKER(Medewerkers) 

Tabel is beschikbaar in iMUIS 4.6.7b of hoger. BESCHIKBARE VELDEN TABEL MEDEWERKER Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben. Public Class [MEDEWERKER]”’Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20Public Const [AANHEF] As String = “AANHEF””’Achternaam, datatype: CHAR, lengte: 50Public Const [ACHTERNM] As String = “ACHTERNM””’Afdeling, datatype: CHAR, lengte: […]

Velden beschikbaar voor RGSHIS (RGS historie (RGSHIS)) 

BESCHIKBARE VELDEN TABEL RGSHIS Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben. Public Class [RGSHIS] ”Code, datatype: CHAR, lengte: 15, verplichtPublic Const [CODE] As String = “CODE””’Grootboekrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplichtPublic Const [GRB] As String = “GRB””’HROWPublic Const [HROW] As String = “HROW””’Omschrijving, […]

Velden beschikbaar voor GRBRGS (Referentie Grootboekschema (RGS))

BESCHIKBARE VELDEN TABEL GRBRGS Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben. Public Class [GRBRGS] “”<summary>Agro, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>Public Const [AGRO] As String = “AGRO””'<summary>Bank, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>Public Const [BANK] As String = “BANK””'<summary>BB, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>Public Const [BB] As String = “BB””'<summary>BV, […]

Hoe kan ik een RGS-brugstaat ophalen.

Beschikbaar vanaf iMUIS versie 4.6.7 of hoger. Via RGSBRUGSTAAT kan van een RGS-brugstaat worden opgehaald. Zie onderstaande voorbeeldcode voor ophalen van RGSBRUGSTAAT Dim ws1 As New ws1.ws1 Dim foutmelding As String = “” Dim ds_selectie As New DataSet Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add dt_selectie.Columns.Add(“TABLE”, GetType(System.String)).DefaultValue = “RGSBRUGSTAAT” dt_selectie.Columns.Add(“JR”, GetType(System.String)).DefaultValue […]

Hoe kan ik van één grootboekrekening periode totaal ophalen.

Beschikbaar vanaf iMUIS versie 4.5.9a of hoger. Via GETPNTOTAAL kan van een grootboekrekening het saldo, debet en credit worden opgehaald. Zie onderstaande voorbeeldcode voor ophalen van GETPNTOTAAL Dim ws1 As New ws1.ws1 Dim foutmelding As String = “” Dim ds_selectie As New DataSet Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add dt_selectie.Columns.Add(“TABLE”, […]