CreateVerkoopContractRegel

Met de functie CreateVerkoopContractRegel kun je verkoopordercontractregels toevoegen aan een bestaand verkoopcontract (vanaf versie 4.4.4a).

CreateVerkoopContractRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef ContractRegels As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een verkoopcontractregel dient het verkoopcontract aanwezig te zijn.

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopContractRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Contract><![CDATA[zie voorbeeld]]></Contract>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopContractRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD REQUEST TAG VERKOOPCONTRACTREGEL
Request tag <Contract></Contract>, b
ij het toevoegen van een verkoopcontractregel bij een bestaand verkoopcontract.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTRKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>uniek contractnummer</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<CTR>
<ONDERHCTR></ONDERHCTR>
<NR>0</NR>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
</CTR>
</NewDataSet>

VOORBEELD REQUEST TAG EXTRA VERKOOPCONTRACTREGEL
Request tag <Contract></Contract>, b
ij het aanmaken van een extra verkoopcontractregel. Het is mogelijk om in één aanroep meerdere contractregels toe te voegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTRKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>CONTRACT: 20150529095612</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<CTR>
<ONDERHCTR>0</ONDERHCTR>
<NR>0</NR>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
</CTR>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopContractRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopContractRegelResult>boolean</CreateVerkoopContractRegelResult>
   <Contract>zie voorbeeld</Contract>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopContractRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is de regel aan het verkoopcontract toegevoegd.

VOORBEELD REQUEST TAG EXTRA VERKOOPORDERREGEL
Request tag <Contract></Contract>, bij het aanmaken van een extra verkooporderregel.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTRKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>CONTRACT: 20150529095612</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<CTR>
<ONDERHCTR>CONTRACT: 20150529095612</ONDERHCTR>
<NR>18</NR>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
<BEDR>123.45</BEDR>
<BETALER>10000</BETALER>
<DATTM>29-05-2016</DATTM>
<DATVAN>29-05-2015</DATVAN>
<DEB>10000</DEB>
<KDR>99999998</KDR>
<KPL>99999998</KPL>
<MAG>1</MAG>
<OMSCHR />
<OPM />
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTGEWIJZ>J</PERCKORTGEWIJZ>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<PERCKORTKORTWIJZ>N</PERCKORTKORTWIJZ>
<PRSGEWIJZ>J</PRSGEWIJZ>
<PRSINCL>0</PRSINCL>
<PRSINCLGEWIJZ>N</PRSINCLGEWIJZ>
<TERM>M</TERM>
<ZKSL>contract: 2015052908</ZKSL>
</CTR>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen