Velden beschikbaar voor AANH (Aanhef)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL AANH
De tabel aanhef wordt gebruikt in de tabellen Debiteur en Crediteur bij het invoeren van de gegevens van een contactpersoon.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [AANH]
'''<summary>Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [AANHEF] As String = "AANHEF"
'''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
'''<summary>Post aanhef, datatype: CHAR, lengte: 30, verplicht</summary>
Public Const [POSTAANHEF] As String = "POSTAANHEF"
'''<summary>Zksl, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen