iMUIS Online Cloudswitch .NET SOAP webservice-koppeling

KING Software biedt de mogelijkheid voor externe softwarepakketten om een koppeling te maken met iMUIS Online (web-based). Indien de klant niet werkt in iMUIS Online maar met de lokale versie van KING Software, dan is het eveneens mogelijk om via deze API-SOAP te koppelen. Wij adviseren je dan wel om van te voren contact op te nemen met onze verkoopafdeling. Onze experts zullen in dat geval nagaan of de klant beschikt over de benodigde aanvullende licenties.

Hiervoor is een .NET SOAP webservice-koppeling mogelijk, welke via een centrale server bereikbaar is op:
https://api.kingfinance.nl/v1/ws1_xml.asmx

Downloads

Wij adviseren je onderstaande ZIP-file te downloaden.
DOWNLOAD iMUIS Online API-SOAP ZIP-files 

URL’s
WSDL: https://api.kingfinance.nl/v1/ws1_xml.asmx?wsdl
HTTP RPC/API: https://api.kingfinance.nl/v1/ws1.asmx

Als je nog gebruik maakt van https://cloudswitch.imuisonline.com dan moet je deze z.s.m. vervangen door bovenstaande links.


Gerelateerde Artikelen