Velden beschikbaar voor ARBTAB (Artikelzoekfilterwaarde)

Beschikbare velden tabel Artikelzoekfilterwaarde

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ARBTAB]
'''<summary>Inhoud t.b.v. artikelnummer, datatype: CHAR, lengte: 9</summary>
Public Const [ARTNRTEKST] As String = "ARTNRTEKST"
'''<summary>Groepscode, datatype: NUMERIC, lengte: 4, primary key, verplicht</summary>
Public Const [GRPCD] As String = "GRPCD"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40, primary key, verplicht</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
End Class

Gerelateerde Artikelen