Algemene bedrijfsgegevens ophalen (BASALG)?

De tabel BASALG (Basis Algemeen) bevat algemene informatie over het bedrijf waarvoor de administratie gevoerd wordt. Deze informatie wordt gebruikt om de administratie te identificeren. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden getoond op verkoopfacturen en aanmaningen. Daarnaast wordt de standaard valuta waarin de administratie wordt gevoerd vastgelegd.

VOORBEELDCODE OM ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS OP TE HALEN(BASALG)

Dim TableNaam As String = "BASALG" 

Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add

dt_selectie.Columns.Add("TABLE", GetType(System.String)).DefaultValue = TableNaam
dt_selectie.Columns.Add("SELECTFIELDS", GetType(System.String)).DefaultValue = IMFIN.BASALG.NAAM + TAB + IMFIN.BASALG.NAAM2 + TAB + IMFIN.BASALG.ADRES + TAB + IMFIN.BASALG.POSTCD + TAB + IMFIN.BASALG.PLAATS + TAB + IMFIN.BASALG.LAND + TAB + IMFIN.BASALG.BTWNR
	 
Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow : dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet
If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then
	'geen succes
	MessageBox.Show("Administratieinfo NIET opgehaald: " + foutmelding)
Else
	'succes
	MessageBox.Show("Administratie info opgehaald")
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<NewDataSet>
  <BASALG>
   <NAAM>Demo</NAAM>
   <NAAM2>Multi User Informatie Systemen B.V.</NAAM2>
   <ADRES>De Trompet 2880</ADRES>
   <POSTCD>1967 DD</POSTCD>
   <PLAATS>HEEMSKERK</PLAATS>
   <LAND>NL</LAND>
   <BTWNR>NL261925143B01</BTWNR>
   </BASALG>
</NewDataSet>

BESCHIKBARE VELDEN TABEL BASALG
Deze velden zijn alleen beschikbaar via GetAdminfo.

URLROOT:

 • Dit veld bevat de verwijzing naar iMUIS Online, zoals opgegeven bij de systeeminstellingen, externe verbindingen en bevat de basis van de URL naar iMUIS. (Vanaf iMUIS versie 4.4.2)

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [BASALG]
'''<summary>Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [AANHEF] As String = "AANHEF"
'''<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [ADRES] As String = "ADRES"
'''<summary>Bankrekening BIC, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKBNKREK] As String = "BNKBNKREK"
'''<summary>Bankrekening 2 BIC, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKGIRO] As String = "BNKGIRO"
'''<summary>G-rekening BIC, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKGREK] As String = "BNKGREK"
'''<summary>Bankrekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [BNKIBAN] As String = "BNKIBAN"
'''<summary>Bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [BNKREK] As String = "BNKREK"
'''<summary>BTW-identificatienummer, datatype: CHAR, lengte: 14</summary>
Public Const [BTWNR] As String = "BTWNR"
'''<summary>Omzetbel.nr (bsnzzp), datatype: CHAR, lengte: 14</summary>
Public Const [BTWNROB] As String = "BTWNROB"
'''<summary>BTW-nummer verificatiedatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATBTWNR] As String = "DATBTWNR"
'''<summary>Kvk datum uittreksel, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATKVKUIT] As String = "DATKVKUIT"
'''<summary>E-mailadres, datatype: CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [EMAIL] As String = "EMAIL"
'''<summary>Fax, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [FAX] As String = "FAX"
'''<summary>Bankrekening 2, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [GIRO] As String = "GIRO"
'''<summary>Bankrekening 2 IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [GIROIBAN] As String = "GIROIBAN"
'''<summary>G-rekening, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [GREK] As String = "GREK"
'''<summary>G-rekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [GREKIBAN] As String = "GREKIBAN"
'''<summary>Huis~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 5</summary>
Public Const [HNR] As String = "HNR"
'''<summary>Huisnummertoevoeging, datatype: CHAR, lengte: 6</summary>
Public Const [HNRTV] As String = "HNRTV"
'''<summary>Homepage, datatype: CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [HOMEPAGE] As String = "HOMEPAGE"
'''<summary>Kvk E-mailadres, datatype: CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [KVKEMAIL] As String = "KVKEMAIL"
'''<summary>Kvk naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [KVKNAAM] As String = "KVKNAAM"
'''<summary>Kvk nummer, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [KVKNR] As String = "KVKNR"
'''<summary>Kvk plaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [KVKPLAATS] As String = "KVKPLAATS"
'''<summary>Kvk postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [KVKPOSTCD] As String = "KVKPOSTCD"
'''<summary>Kvk regio, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [KVKREGIO] As String = "KVKREGIO"
'''<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [LAND] As String = "LAND"
'''<summary>Telefoon mobiel, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [MOBIEL] As String = "MOBIEL"
'''<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM] As String = "NAAM"
'''<summary>Ter attentie van, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM2] As String = "NAAM2"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [PLAATS] As String = "PLAATS"
'''<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [POSTCD] As String = "POSTCD"
'''<summary>Rechtsvorm, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [RVORM] As String = "RVORM"
'''<summary>SBI-code, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [SBICODE] As String = "SBICODE"
'''<summary>Straat, datatype: CHAR, lengte: 37</summary>
Public Const [STRAAT] As String = "STRAAT"
'''<summary>Taal, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
'''<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [TEL] As String = "TEL"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
End Class

Gerelateerde Artikelen