Basis financiële instellingen ophalen (BASFIN)?

De basis financiële gegevens van een administratie zijn beschikbaar via de tabel: Basisgegevens financieel (BASFIN). Deze velden zijn beschikbaar via de functie GetAdminfo. Via de tabel BASFIN kunnen basis financiële instellingen van een administratie worden opgehaald. Hiermee is onder meer inzichtelijk in hoeveel perioden er in een administratie wordt gewerkt, maar weet je ook binnen welke grenzen het grootboek-,debiteuren- en crediteuren worden aangemaakt.

Bij de start van iMUIS Online wordt er een keuze gemaakt of er gewerkt gaat worden met het standaard 4-cijferig grootboekrekeningschema van KING Software (5- of 6- cijferig is ook mogelijk), het rekeningschema van de accountant of een aangepast rekeningschema (bijv. na een conversie vanuit een ander boekhoudpakket).

OPENEN TABEL BASIS FINANCIEEL IN iMUIS ONLINE
Via de volgende stappen kan een gebruiker in iMUIS Online de tabel BASFIN aanpassen:
 [Login iMUIS Online] ➔ [Menu Financieel] ➔ [Tabellen/stamgegevens] ➔ [Basis Financieel]. 

VOORBEELD OPHALEN TABEL BASFIN

Dim TableNaam As String = "BASFIN" 
Dim TableVelden As String = IMFIN.BASFIN.ONDERGRB + TAB + IMFIN.BASFIN.BOVENGRB + TAB + IMFIN.BASFIN.ONDERDEB + TAB + IMFIN.BASFIN.BOVENDEB + TAB + IMFIN.BASFIN.ONDERCRE + TAB + IMFIN.BASFIN.BOVENCRE
Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add

dt_selectie.Columns.Add("TABLE", GetType(System.String)).DefaultValue = TableNaam
dt_selectie.Columns.Add("SELECTFIELDS", GetType(System.String)).DefaultValue = TableVelden
	 
Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow : dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet
If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then
	'geen succes
	MessageBox.Show("Administratieinfo NIET opgehaald: " + foutmelding)
Else
	'succes
	MessageBox.Show("Administratie info opgehaald")
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<NewDataSet>
<BASFIN>
  <ONDERGRB>1</ONDERGRB>
   <BOVENGRB>9999</BOVENGRB>
   <ONDERDEB>10000</ONDERDEB>
   <BOVENDEB>19999</BOVENDEB>
   <ONDERCRE>20000</ONDERCRE>
   <BOVENCRE>29999</BOVENCRE>
  </BASFIN>
</NewDataSet> 

BESCHIKBARE VELDEN TABEL BASFIN 
Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [BASFIN]
'''<summary>Aantal periodes per jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [AANTPER] As String = "AANTPER"
'''<summary>Bovengrens crediteuren, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BOVENCRE] As String = "BOVENCRE"
'''<summary>Bovengrens debiteuren, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BOVENDEB] As String = "BOVENDEB"
'''<summary>Bovengrens grootboek, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BOVENGRB] As String = "BOVENGRB"
'''<summary>Bovengrens prospects, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BOVENOMZ] As String = "BOVENOMZ"
'''<summary>Bovengrens prospects, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BOVENPROSP] As String = "BOVENPROSP"
'''<summary>Eerste dag van eerste periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [DAGEERSTEPN] As String = "DAGEERSTEPN"
'''<summary>Valuta dagkoersen gebruiken, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [DAGKOERSEN] As String = "DAGKOERSEN"
'''<summary>Datum einde kleineondernemersregeling, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATKORTM] As String = "DATKORTM"
'''<summary>Datum begin kleineondernemersregeling, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATKORVAN] As String = "DATKORVAN"
'''<summary>Definitief afgesloten t/m jaar, type: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GEBROSS] As String = "GEBROSS"
 '''<summary>Voor de afstandsverkopen van de OneStopShop gebruik maken, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [JRAFGESL] As String = "JRAFGESL"
'''<summary>Afgesloten voor gebruikers t/m jaar, type: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JRAFGESLGEBR] As String = "JRAFGESLGEBR"
'''<summary>Eerste gebruikte boekjaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JREERSTEBK] As String = "JREERSTEBK"
'''<summary>Maand van eerste periode, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [MNDEERSTEPN] As String = "MNDEERSTEPN"
'''<summary>Ondergrens crediteuren, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [ONDERCRE] As String = "ONDERCRE"
'''<summary>Ondergrens debiteuren, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [ONDERDEB] As String = "ONDERDEB"
'''<summary>Ondergrens financiële rekeningen, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [ONDERGRB] As String = "ONDERGRB"
'''<summary>Ondergrens prospects, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [ONDEROMZ] As String = "ONDEROMZ"
'''<summary>Ondergrens prospects, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [ONDERPROSP] As String = "ONDERPROSP"
'''<summary>Interne opmerking omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OPMINTOMS] As String = "OPMINTOMS"
'''<summary>Definitief afgesloten t/m periode, type: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PNAFGESL] As String = "PNAFGESL"
'''<summary>Afgesloten voor gebruikers t/m periode, type: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PNAFGESLGEBR] As String = "PNAFGESLGEBR"
'''<summary>Splitsingsrekening facturen, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [SPLITSREK] As String = "SPLITSREK"
'''<summary>Voorkeurskostendrager, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VOORKKDR] As String = "VOORKKDR"
'''<summary>Voorkeurskostenplaats, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VOORKKPL] As String = "VOORKKPL"
End Class

REKENING HOUDEN MET SPECIALE VELDEN
Naast de velden in de tabel BASFIN zijn er een aantal speciale velden beschikbaar die worden gevuld op basis van de informatie uit de administratie. Het gaat om de velden [MNDEERSTEPN] en [RGSCOMPLEET] en [RGSVERSIE]

Het veld [RGSCOMPLEET] bevat de waarde J of N. Dit is afhankelijk of alle grootboekrekeningen gekoppeld zijn aan een RGS-code.

Het veld [RGSVERSIE] bevat de versie van het RGS schema zoals dat aan de administratie is toegevoegd. (Beschikbaar vanaf 4.6.0 of hoger)

Note. Bij opvragen van RGSCOMPLEET en/of RGSVERSIE worden altijd beide velden aan het resultaat toegevoegd.

Het veld [MNDEERSTEPN] bevat JAN, FEB, MRT etc…

Gerelateerde Artikelen