Velden beschikbaar voor ARTSAM (Artikelsamenstellingen)

Artikelsamenstellingen zijn artikelen die binnen iMUIS uit meerdere artikelen bestaan.

Herken een moederartikel:

De moeder artikelen komen uit de tabel ART,  bij deze artikelen  is bij het het veld ARTSAMCODE gelijk aan “M” (Moederartikel) .

Bepaal de voorraad van een moederartikel:

Als een moederartikel zelf voorraadhoudend is (Het veld VRDREG staat op “J”) dan is de voorraad bepaling voor het moederartikel gelijk aan dat van de standaard artikelen.

Als het moederartikel zelf geen voorraad artikel is (Het veld VRDREG staat op “N”), moet deze worden bepaald uit de samenstelling van dit moederartikel.  De voorraad van het Moederartikel wordt dan bepaald door de laagste voorraad van het component

Opbouw samenstellingen:

De componenten van het moederartikel, de artikelen waaruit de samenstelling is opgebouwd, staan gekoppeld in de tabel ARTSAM en hebben in het veld MOEDERART het moederartikel en in het veld COMPONENTART de onderdelen van de samenstelling.

In het veld AANT (Aantal) staat hoe vaak een artikel in de samenstelling wordt verbruikt. Dit is van belang bij het bepalen van de voorraad.

In het veld MAGAZIJN (magazijn) staat uit wel magazijn de voorraad moet worden opgehaald.

Voorbeeld:

  • Moederartikel bestaat uit
    • 1 x Component -a  met een voorraad uit magazijn-x van 10 stuks. Op basis van dit aantal kan dus maximaal 10/1 = 10 stuks worden geleverd.
    • 2 x Component-b met een voorraad uit magazijn-x van 15 stuks. Op basis van dit aantal kan dus maximaal 15/2 = 7,5 = 7 stuks worden geleverd.

Component-b is het laagste aantal en bepaald dus de beschikbare voorraad van het moederartikel . In dit voorbeeld dus 7 stuks.

Beschikbare velden tabel Artikelsamenstellingen:

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ARTSAM]
'''<summary>Aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Component artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [COMPONENTART] As String = "COMPONENTART"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [MAGAZIJN] As String = "MAGAZIJN"
'''<summary>Moeder artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [MOEDERART] As String = "MOEDERART"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opmerking extern, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMEXT] As String = "OPMEXT"
'''<summary>Volgnummer, datatype: NUMERIC, lengte: 6, primary key, verplicht</summary>
Public Const [VOLGNR] As String = "VOLGNR"
End Class

Gerelateerde Artikelen