Velden beschikbaar voor BOE (Boekingen)

Beschikbare velden tabel Boekingen

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

De velden BEDRBOEKVAL, BEDRBTWVAL, en KOERS zijn beschikbaar vanaf iMUIS versie 4.5.3a of hoger.

Het veld PRG is beschikbaar vanaf iMUIS versie 4.6.0

Public Class [BOE]
'''<summary>Aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Aantal2, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANT2] As String = "AANT2"
'''<summary>Aantal3, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANT3] As String = "AANT3"
'''<summary>AANTCRE, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANTCRE] As String = "AANTCRE"
'''<summary>AANTCRE2, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANTCRE2] As String = "AANTCRE2"
'''<summary>AANTCRE3, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANTCRE3] As String = "AANTCRE3"
'''<summary>AANTDEB, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANTDEB] As String = "AANTDEB"
'''<summary>AANTDEB2, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANTDEB2] As String = "AANTDEB2"
'''<summary>AANTDEB3, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANTDEB3] As String = "AANTDEB3"
'''<summary>Bedrag (excl. BTW), datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Betalingskorting, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBETKORT] As String = "BEDRBETKORT"
'''<summary>Boekbedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBOEK] As String = "BEDRBOEK"
''<summary>Valuta boekbedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBOEKVAL] As String = "BEDRBOEKVAL"
'''<summary>BTW-bedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTW] As String = "BEDRBTW"
'''<summary>BEDRCRE, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRCRE] As String = "BEDRCRE"
'''<summary>BEDRDEB, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRDEB] As String = "BEDRDEB"
'''<summary>Bedrag inclusief BTW, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRINCL] As String = "BEDRINCL"
'''<summary>Kredietbeperking, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKB] As String = "BEDRKB"
'''<summary>Valuta BTW-bedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWVAL] As String = "BEDRBTWVAL"
'''<summary>Beoordelingscode, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [BEOORCD] As String = "BEOORCD"
'''<summary>BOEKSTUK, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [BOEKSTUK] As String = "BOEKSTUK"
'''<summary>BTW-code, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [BTW] As String = "BTW"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Dagboek, NUMERIC, lengte: 4, primary key, verplicht</summary>
Public Const [DAGB] As String = "DAGB"
'''<summary>Datum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Dossier, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [DOSSIER] As String = "DOSSIER"
'''<summary>FACT, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Grootboekrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [GRB] As String = "GRB"
'''<summary>Groep uitsplitsing, datatype: NUMERIC, lengte: 15</summary>
Public Const [GRPROW] As String = "GRPROW"
'''<summary>Is opboeking, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ISOPBOEK] As String = "ISOPBOEK"
'''<summary>Jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4, primary key, verplicht</summary>
Public Const [JR] As String = "JR"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Koers, datatype: NUMERIC, lengte: 13</summary>
Public Const [KOERS] As String = "KOERS"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2, primary key</summary>
Public Const [PN] As String = "PN"
'''<summary>Gegenereerd door, datatype: CHAR, lengte: 25, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRG] As String = "PRG" 
'''<summary>Rekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [REK] As String = "REK"
'''<summary>Regel, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [RG] As String = "RG"
'''<summary>Storno/creditnota, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [STORNO] As String = "STORNO"
'''<summary>Tegenrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [TEGREK] As String = "TEGREK"
Public Const [VAL] As String = "VAL"
End Class

Gerelateerde Artikelen