Velden beschikbaar voor BTW (BTW code)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL BTW

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Blokkeren voor crediteuren, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BLOKCRE] As String = "BLOKCRE"
'''<summary>Blokkeren voor debiteuren, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BLOKDEB] As String = "BLOKDEB"
'''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
'''<summary>BTW berekening, datatype: CHAR, lengte: 1, verplicht</summary>
Public Const [BTWBER] As String = "BTWBER"
'''<summary>ICP-leveringen en -diensten, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BTWICT] As String = "BTWICT"
'''<summary>BTW-plichtig, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
'''<summary>Datum ingang nieuw percentage, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATINGANG] As String = "DATINGANG"
'''<summary>Formuliergroep, datatype: CHAR, lengte: 2, verplicht</summary>
Public Const [FORMGRP] As String = "FORMGRP"
'''<summary>Grootboekrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [GRB] As String = "GRB"
'''<summary>Loonwerk, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [LOONWERK] As String = "LOONWERK"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 2, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Percentage, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERC] As String = "PERC"
'''<summary>Nieuw percentage, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCNW] As String = "PERCNW"
'''<summary>Selectiecode, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [SELCD] As String = "SELCD"
'''<summary>Waarschuwing bij crediteuren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [WAARSCHCRE] As String = "WAARSCHCRE"
'''<summary>Waarschuwing bij debiteuren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [WAARSCHDEB] As String = "WAARSCHDEB"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen