Velden beschikbaar voor Verkoopcontracten en regels (CTRKOP & CTR)

Beschikbare velden tabellen CTRKOP & CTR:

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Er zijn verschillende mogelijkheden om adressen in te voeren. De velden VERZSTRAAT, VERZHNR en VERZHNRTV vormen samen het veld VRZADRES, om dit veld te vullen zullen de drie velden worden samengevoegd. Als u het veld VRZADRES invult, zal deze automatisch worden gesplitst naar de drie afzonderlijke velden. U kunt zelf beslissen welke optie voor u de handigste is, maar u dient dus of VRZADRES of VERZSTRAAT, VERZHNR en VERZHNRTV in te vullen.

Velden voor CTRKOP. (Verkoopcontract kop):

'''<summary>Betalingsplichtige, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>Einddatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATTM] As String = "DATTM"
Deze datum mag worden leeg gelaten. Het contract heeft dan geen einddatum.
'''<summary>Begindatum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DATVAN] As String = "DATVAN"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Incassomachtiging, datatype: CHAR, lengte: 35</summary>
Public Const [MDT] As String = "MDT"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Verkoopcontract, datatype: CHAR, lengte: 40, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ONDERHCTR] As String = "ONDERHCTR"
'''<summary>Ordersoort, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [ORDSRT] As String = "ORDSRT"
'''<summary>Termijn, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [TERM] As String = "TERM"
Het veld TERM (termijn) kan de waardes: 
M = Maand contract
K = Kwartaal contract
J = Jaar contract.
'''<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZADRES] As String = "VERZADRES"
Het adres waar de goederen moeten worden afgeleverd. (zie opmerkingen mbt adressen)
'''<summary>Huisnummer, datatype: NUMERIC, lengte: 5</summary>
Public Const [VERZHNR] As String = "VERZHNR"
Het huisnummer van het adres waar de goederen moeten worden afgeleverd. (zie opmerkingen mbt adressen)
'''<summary>Huisnummertoevoeging, datatype: CHAR, lengte: 6</summary>
Public Const [VERZHNRTV] As String = "VERZHNRTV"
Het extra toevoeging bij het adres waar de goederen moeten worden afgeleverd. (zie opmerkingen mbt adressen)
'''<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VERZLAND] As String = "VERZLAND"
Het land waar de goederen moeten worden afgeleverd. 
'''<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZNAAM] As String = "VERZNAAM"
De bedrijfsnaam waar de goederen moeten worden afgeleverd. 
'''<summary>Ter attentie van, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZNAAM2] As String = "VERZNAAM2"
De contactpersoon naam (tav) waar de goederen moeten worden afgeleverd.
'''<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [VERZPLAATS] As String = "VERZPLAATS"
Het (woon)plaats waar de goederen moeten worden afgeleverd.
'''<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [VERZPOSTCD] As String = "VERZPOSTCD"
Het postcode waar de goederen moeten worden afgeleverd.
'''<summary>Straat, datatype: CHAR, lengte: 37</summary>
Public Const [VERZSTRAAT] As String = "VERZSTRAAT"
Het straat waar de goederen moeten worden afgeleverd. (zie opmerkingen mbt adressen)
 '''<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15</summary> Public Const [VERZTEL] As String = "VERZTEL"

Velden voor CTR. (Verkoopcontract regels):

'''<summary>Uren/aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Artikel/werksoort, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
Dit veld wordt automatisch berekend.
'''<summary>Bedrag incl. BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCL] As String = "BEDRINCL"
Dit veld wordt automatisch berekend, maar is alleen gevuld als ook de andere inlusief velden zijn gevuld.
'''<summary>Soort contract, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [CTRSRT] As String = "CTRSRT"
Dit veld bevat bij een verkoopcontract altijd een "V" - Verkoopcontract
'''<summary>Actuele einddatum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATACTEIND] As String = "DATACTEIND"
'''<summary>Einddatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATTM] As String = "DATTM"
Deze datum mag worden leeg gelaten. Het contract heeft dan geen einddatum. 
'''<summary>Begindatum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DATVAN] As String = "DATVAN"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Groepscode verwerkingsvolgorde, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [GRPCD] As String = "GRPCD"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
Magazijn van waaruit de goederen moeten worden geleverd. Dit moet een bestaand magazijn zijn.
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
Uniek volgnummer voor de contractregel. Door dit veld bij het aanmaken van een contractregel 0 (nul) te laten, zal hier automatisch een uniek volgnummer worden ingevuld.
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Verkoopcontract, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [ONDERHCTR] As String = "ONDERHCTR"
Dit veld is gelijk aan het veld ONDERHCTR van de verkoopcontractkop (CTRKOP) en koppelt de regels en kop.
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORT] As String = "PERCKORT"
'''<summary>Korting% gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTGEWIJZ] As String = "PERCKORTGEWIJZ"
Dit veld geeft aan of de korting in het veld [PERCKORT] is aangepast. 
'''<summary>Korting over korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORTKORT] As String = "PERCKORTKORT"
'''<summary>Korting over korting% gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTKORTWIJZ] As String = "PERCKORTKORTWIJZ"
Dit veld geeft aan of de korting in het veld [PERCKORTKORT] is aangepast.
'''<summary>Prijs/tarief, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRS] As String = "PRS"
'''<summary>Prijs/tarief gewijzigd, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSGEWIJZ] As String = "PRSGEWIJZ"
Dit veld geeft aan of de prijs in het veld [PRS] is aangepast.
'''<summary>Prijs/tarief incl. BTW, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRSINCL] As String = "PRSINCL"
'''<summary>Prijs/tarief incl. BTW gewijzigd, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSINCLGEWIJZ] As String = "PRSINCLGEWIJZ"
Dit veld geeft aan of de inclusief prijs in het veld [PRSINCL] is aangepast.
'''<summary>Tarieflijst, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [TARIEFLST] As String = "TARIEFLST"
Dit veld bevat een tarieflijst (prijslijst), uit deze tarieflijst worden prijs en korting bepaald als deze niet zijn opgegeven. Standaard zal dit de prijslijst "standaard" zijn.
'''<summary>Termijn, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [TERM] As String = "TERM"
Dit veld is bij een verkoopcontract niet toegankelijk, maar bevat dezelfde termijn zoals opgegeven bij de verkoopcontractkop.

Gerelateerde Artikelen