Velden beschikbaar voor DAGBOEK (Dagboeken)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL DAGBOEK

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [DAGBOEK]
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Blokkeren crediteurenboekingen, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKCRE] As String = "BLOKCRE"
'''<summary>Blokkeren debiteurenboekingen, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKDEB] As String = "BLOKDEB"
'''<summary>Blokkeren grootboekboekingen, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKGRB] As String = "BLOKGRB"
'''<summary>Blokkeren voor handmatige boekingen, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKHANDM] As String = "BLOKHANDM"
'''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
'''<summary>Laatst gebruikte boekstuk, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [BOEKSTUK] As String = "BOEKSTUK"
'''<summary>Eindsaldo, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EINDSALDO] As String = "EINDSALDO"
'''<summary>Laatst gebruikte factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Boekstuknummers per jaar bepalen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [GEBRJRBOEKSTUK] As String = "GEBRJRBOEKSTUK"
'''<summary>Factuurnummers per jaar bepalen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [GEBRJRFACT] As String = "GEBRJRFACT"
'''<summary>Voorkeurs KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Voorkeurs KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 4, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Omschrijving boekstuk, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRBOEKSTUK] As String = "OMSCHRBOEKSTUK"
'''<summary>Omschrijving credit bedrag, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRCRE] As String = "OMSCHRCRE"
'''<summary>Omschrijving credit aantal, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRCREAANT] As String = "OMSCHRCREAANT"
'''<summary>Omschrijving credit aantal 2, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRCREAANT2] As String = "OMSCHRCREAANT2"
'''<summary>Omschrijving credit aantal 3, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRCREAANT3] As String = "OMSCHRCREAANT3"
'''<summary>Omschrijving debet bedrag, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRDEB] As String = "OMSCHRDEB"
'''<summary>Omschrijving debet aantal, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRDEBAANT] As String = "OMSCHRDEBAANT"
'''<summary>Omschrijving debet aantal 2, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRDEBAANT2] As String = "OMSCHRDEBAANT2"
'''<summary>Omschrijving debet aantal 3, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRDEBAANT3] As String = "OMSCHRDEBAANT3"
'''<summary>Omschrijving factuur, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OMSCHRFACT] As String = "OMSCHRFACT"
'''<summary>Rekeningsoort voorkeur in boeken, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [REKVOORK] As String = "REKVOORK"
'''<summary>Saldo overnemen uit grootboek, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [SALDOUITGRB] As String = "SALDOUITGRB"
'''<summary>Soort, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SRT] As String = "SRT"
'''<summary>Tegenrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [TEGREK] As String = "TEGREK"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen