Velden beschikbaar voor DEB (Debiteur)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL DEB
Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Sinds de invoering van IBAN bankrekeningen is het het oude GIRO-nummer voor de gebruiker aangepast naar de 2de bankrekening. Indien er in de tabel reeds een 2de bankrekening aanwezig was, is deze verplaatst naar de 3de bankrekening.

Public Class [DEB]
'''<summary>Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [AANHEF] As String = "AANHEF"
'''<summary>Aanmaning, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [AANM] As String = "AANM"
'''<summary>Aanmaningen afdrukken of e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
' [A]fdrukken, [E]mailen
Public Const [AANMAFDRUK] As String = "AANMAFDRUK"
'''<summary>Vaste aanmaning gebruiken, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [AANMVAST] As String = "AANMVAST"
'''<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [ADRES] As String = "ADRES"
'''<summary>Uitgebreide adressering, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [ADRESSERING] As String = "ADRESSERING"
'''<summary>Betalingsplichtige, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>Betalingsconditie, datatype: NUMERIC, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Blokkeren voor module declaraties/urenverantwoording vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [BLOKDECLVA] As String = "BLOKDECLVA"
'''<summary>Blokkeren voor verkooporders vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [BLOKVRKVA] As String = "BLOKVRKVA"
'''<summary>BIC van bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKBNKREK] As String = "BNKBNKREK"
'''<summary>BIC van 3e bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKBNKREK2] As String = "BNKBNKREK2"
'''<summary>BIC van 2e bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKGIRO] As String = "BNKGIRO"
'''<summary>BIC van G-rekening, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKGREK] As String = "BNKGREK"
'''<summary>Bankrekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [BNKIBAN] As String = "BNKIBAN"
'''<summary>3e Bankrekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [BNKIBAN2] As String = "BNKIBAN2"
'''<summary>Bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [BNKREK] As String = "BNKREK"
'''<summary>3e Bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [BNKREK2] As String = "BNKREK2"
'''<summary>Bankrekening numeriek, datatype: NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BNKREKNUM] As String = "BNKREKNUM"
'''<summary>3e Bankrekening numeriek, datatype: NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BNKREKNUM2] As String = "BNKREKNUM2"
'''<summary>Banksoort voor incasso's, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BNKSRTINC] As String = "BNKSRTINC"
'''<summary>BTW-nummer, datatype: CHAR, lengte: 14</summary>
Public Const [BTWNR] As String = "BTWNR"
'''<summary>BTW-plichtig, datatype: CHAR, lengte: 1, verplicht</summary>
' {B(Plichtig),L(laag), I(In EU), U(Uit EU), N(niet plichtig)}
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
'''<summary>BTW-nummer verificatiedatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATBTWNR] As String = "DATBTWNR"
'''<summary>Klant af, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATKLANTAF] As String = "DATKLANTAF"
'''<summary>Klant sinds, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATKLANTSINDS] As String = "DATKLANTSINDS"
'''<summary>Einddatum kredietlimiet, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATKRLIMTM] As String = "DATKRLIMTM"
'''<summary>Begindatum kredietlimiet, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATKRLIMVAN] As String = "DATKRLIMVAN"
'''<summary>Kvk datum uittreksel, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATKVKUITTR] As String = "DATKVKUITTR"
'''<summary>Datum laatste aanmaning, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATLSTAANM] As String = "DATLSTAANM"
'''<summary>Datum laatste betaling, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATLSTBET] As String = "DATLSTBET"
'''<summary>Datum laatste factuur, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATLSTFACT] As String = "DATLSTFACT"
'''<summary>Oprichtingsdatum/geboortedatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATOPRICHTING] As String = "DATOPRICHTING"
'''<summary>Gebruik declaratiebudget verplicht, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [DECBUDVERPL] As String = "DECBUDVERPL"
'''<summary>Afdrukken toelichting bij declaratie, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [DECLTOEL] As String = "DECLTOEL"
'''<summary>EAN nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 13</summary>
Public Const [EANNR] As String = "EANNR"
'''<summary>E-mailadres, datatype: CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [EMAIL] As String = "EMAIL"
'''<summary>Nieuwsbrief e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [EMAILMAILINGJN] As String = "EMAILMAILINGJN"
'''<summary>Aanbrenger extern (contactpersoon)relatie, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [EXTAANBRENGREL] As String = "EXTAANBRENGREL"
'''<summary>Aanbrenger extern (contactpersoon)zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EXTAANBRENGZKSL] As String = "EXTAANBRENGZKSL"
'''<summary>Facturen afdrukken of e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
' [A]fdrukken, [E]mailen
Public Const [FACTAFDRUK] As String = "FACTAFDRUK"
'''<summary>Factoring, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [FACTORING] As String = "FACTORING"
'''<summary>Artikel/debiteur voorkeursafspraken van de betalingsplichtige overnemen naar onderliggende debiteuren, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [FACVRKNAARDEB] As String = "FACVRKNAARDEB"
'''<summary>Fax, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [FAX] As String = "FAX"
'''<summary>Staffel gebruiken, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [GEBRSTAFFEL] As String = "GEBRVERKKOSTPR"
'''<summary>Kostprijs gebruiken als verkoopprijs bij orders, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [GEBRVERKKOSTPR] As String = "GEBRVERKKOSTPR"
'''<summary>2e Bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [GIRO] As String = "GIRO"
'''<summary>2e Bankrekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [GIROIBAN] As String = "GIROIBAN"
'''<summary>Tenaamstelling 2e bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [GIRONAAM] As String = "GIRONAAM"
'''<summary>2e Bankrekening numeriek, datatype: NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GIRONUM] As String = "GIRONUM"
'''<summary>G-rekening, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [GREK] As String = "GREK"
'''<summary>G-rekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [GREKIBAN] As String = "GREKIBAN"
'''<summary>G-rekening numeriek, datatype: NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GREKNUM] As String = "GREKNUM"
'''<summary>Groepsdebiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [GRPDEB] As String = "GRPDEB"
'''<summary>Heeft saldo, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [HEEFTSALDO] As String = "HEEFTSALDO"
'''<summary>Huisnummer, datatype: NUMERIC, lengte: 5</summary>
Public Const [HNR] As String = "HNR"
'''<summary>Huisnummertoevoeging, datatype: CHAR, lengte: 6</summary>
Public Const [HNRTV] As String = "HNRTV"
'''<summary>Homepage, datatype: CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [HOMEPAGE] As String = "HOMEPAGE"
'''<summary>Specificatie incasso's afdrukken of e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [INCSELAFDRUK] As String = "INCSELAFDRUK"
'''<summary>Inkoopcombinatie, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [INKCOMB] As String = "INKCOMB"
'''<summary>Declaratie t/m jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JRDECLTM] As String = "JRDECLTM"
'''<summary>Declaratie vanaf jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JRDECLVAN] As String = "JRDECLVAN"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kenmerk voor openstaande posten, datatype: CHAR, lengte: 25</summary>
Public Const [KENMOPP] As String = "KENMOPP"
'''<summary>Kixcode, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KIXCD] As String = "KIXCD"
'''<summary>Klant af tekst, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [KLANTAFTEKST] As String = "KLANTAFTEKST"
'''<summary>Klant sinds tekst, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [KLANTSINDSTEKST] As String = "KLANTSINDSTEKST"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Kredietlimiet, datatype: MONEY</summary>
Public Const [KRLIM] As String = "KRLIM"
'''<summary>Kvk-nummer, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [KVKNR] As String = "KVKNR"
'''<summary>Kvk-plaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [KVKPLAATS] As String = "KVKPLAATS"
'''<summary>Laagste bedrag, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [LAAGSTEBEDR] As String = "LAAGSTEBEDR"
'''<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [LAND] As String = "LAND"
'''<summary>Voorkeursleveringsconditie, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [LEVCOND] As String = "LEVCOND"
'''<summary>Verantwoordelijk medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEW] As String = "MEDEW"
'''<summary>Aanbrenger intern (medewerker), datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEWAANBRENG] As String = "MEDEWAANBRENG"
'''<summary>Verantwoordelijk medewerker declaraties/urenverantwoording, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEWDEC] As String = "MEDEWDEC"
'''<summary>Fiscale medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEWFISCAAL] As String = "MEDEWFISCAAL"
'''<summary>Loon medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEWLOON] As String = "MEDEWLOON"
'''<summary>Verantwoordelijke vennoot, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEWVENNOOT] As String = "MEDEWVENNOOT"
'''<summary>Telefoon mobiel, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [MOBIEL] As String = "MOBIEL"
'''<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM] As String = "NAAM"
'''<summary>Ter attentie van, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM2] As String = "NAAM2"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Ons crediteurnummer bij debiteur, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [NRBIJDEB] As String = "NRBIJDEB"
''''<summary>Nummer in de rit, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [NRRIT] As String = "NRRIT"
'''<summary>Offerte afdrukken of e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
' [A]fdrukken, [E]mailen
Public Const [OFFAFDRUK] As String = "OFFAFDRUK"
'''<summary>Voorkeursopdrachtwijze, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OPDRWZ] As String = "OPDRWZ"
'''<summary>Opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Orderbevestigingen afdrukken of e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
' [A]fdrukken, [E]mailen
Public Const [ORDBEVAFDRUK] As String = "ORDBEVAFDRUK"
'''<summary>Order compleet leveren, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ORDERCOMPLEET] As String = "ORDERCOMPLEET"
'''<summary>Voorkeursordersoort, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [ORDSRT] As String = "ORDSRT"
'''<summary>Verzendbon ook e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [PAKBEMAIL] As String = "PAKBEMAIL"
'''<summary>Perc. uit loonbestanddeel voor G-rekening, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCGREK] As String = "PERCGREK"
'''<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [PLAATS] As String = "PLAATS"
'''<summary>Bedrag plus/min, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PLM] As String = "PLM"
'''<summary>Declaratie t/m periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PNDECLTM] As String = "PNDECLTM"
'''<summary>Declaratie vanaf periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PNDECLVAN] As String = "PNDECLVAN"
'''<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [POSTCD] As String = "POSTCD"
'''<summary>Gegenereerd door, datatype: CHAR, lengte: 12, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRG] As String = "PRG"
'''<summary>Was prospectnummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [PROSP] As String = "PROSP"
'''<summary>Artikelprijslijst, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [PRSLST] As String = "PRSLST"
'''<summary>Rayon, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [RAYON] As String = "RAYON"
'''<summary>Rit, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [RIT] As String = "RIT"
'''<summary>Rechtsvorm, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [RVORM] As String = "RVORM"
'''<summary>Saldo, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SALDO] As String = "SALDO"
'''<summary>Sluitrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [SLUITREK] As String = "SLUITREK"
'''<summary>Statutaire naam, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [STATNAAM] As String = "STATNAAM"
'''<summary>Statutaire plaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [STATPLAATS] As String = "STATPLAATS"
'''<summary>Straat, datatype: CHAR, lengte: 37</summary>
Public Const [STRAAT] As String = "STRAAT"
'''<summary>Taal, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
'''<summary>Voorkeurstegenrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [TEGREK] As String = "TEGREK"
'''<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [TEL] As String = "TEL"
'''<summary>Telefoon privé, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [TELPRIVE] As String = "TELPRIVE"
'''<summary>Te ontvangen Incasso, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TEONTVINC] As String = "TEONTVINC"
'''<summary>Termijn t.b.v. contracten, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [TERM] As String = "TERM"
'''<summary>Factuurtermijn, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [TERMIJNFACT] As String = "TERMIJNFACT"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Vaste datum t.b.v. contracten, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [VASTECTRDATUM] As String = "VASTECTRDATUM"
'''<summary>Verkoper, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERKOPER] As String = "VERKOPER"
'''<summary>Verrekenbaar, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [VERR] As String = "VERR"
'''<summary>Verzamelfactuur, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [VERZFACT] As String = "VERZFACT"
'''<summary>Voorkeursverzendwijze, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERZWZ] As String = "VERZWZ"
'''<summary>Voorschotten, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [VOORS] As String = "VOORS"
'''<summary>DEBVRIJVELD1, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD1] As String = "VRIJVELD1"
'''<summary>DEBVRIJVELD2, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD2] As String = "VRIJVELD2"
'''<summary>DEBVRIJVELD3, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD3] As String = "VRIJVELD3"
'''<summary>DEBVRIJVELD4, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD4] As String = "VRIJVELD4"
'''<summary>DEBVRIJVELD5, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD5] As String = "VRIJVELD5"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Voorbeeld van het ophalen van een debiteur:

<NewDataSet>
<Table1>
<TABLE>DEB</TABLE>
<SELECTFIELDS>NR ZKSL NAAM NAAM2 ADRES PLAATS</SELECTFIELDS>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>10000</WHEREVALUES>
<MUTDATE_VA >01-01-2016</MUTDATE_VA > (Optioneel)
<ORDERBY>NR</ORDERBY>
<MAXRESULT>0</MAXRESULT>
<PAGESIZE>10000</PAGESIZE>
<SELECTPAGE>1</SELECTPAGE>
</Table1>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de debiteur opgehaalde gegevens <records></records>:

<NewDataSet>
<METADATA>
<RECORDCOUNT>1</RECORDCOUNT>
<TOTALPAGES>1</TOTALPAGES>
</METADATA>
<DATA>
<NR>10000</NR>
<ZKSL>fiets paradijs</ZKSL>
<NAAM>Multi User Informatie Systemen B.V.</NAAM>
<NAAM2>J. de Vries</NAAM2>
<ADRES>De Trompet 2880</ADRES>
<PLAATS>HEEMSKERK</PLAATS>
</DATA>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen