Velden beschikbaar voor GRB (Grootboekrekeningen)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL GRB

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [GRB]
 ‘‘‘<summary>Aantallen-administratie, datatype: BOOLEAN</summary>
 Public Const [AANTADM] As String = "AANTADM"
 ‘‘‘<summary>Gebruikt in activaregister, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [ACT] As String = "ACT"
 ‘‘‘<summary>Activanummers vanaf, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [ACTNR] As String = "ACTNR"
 ‘‘‘<summary>Activa type, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [ACTTYPE] As String = "ACTTYPE"
 ‘‘‘<summary>Minimum aanschafw. voor aanmaken activa, datatype: MONEY</summary>
 Public Const [ACTVANAF] As String = "ACTVANAF"
 ‘‘‘<summary>Afschrijvingsmethode, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [AFSCHRMETH] As String = "AFSCHRMETH"
 ‘‘‘<summary>Activa/Passiva/Baten/Lasten, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [APBL] As String = "APBL"
 ‘‘‘<summary>Beoordelingscode, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
 Public Const [BEOORCD] As String = "BEOORCD"
 ‘‘‘<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
 Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
 ‘‘‘<summary>Voorkeurs BTW-code, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
 Public Const [BTW] As String = "BTW"
 ‘‘‘<summary>Debet/Creditsignalering, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [DC] As String = "DC"
 ‘‘‘<summary>Voorkeursdossier, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
 Public Const [DOSSIER] As String = "DOSSIER"
 ‘‘‘<summary>Dossier verplicht, datatype: BOOLEAN</summary>
 Public Const [DOSSVERPL] As String = "DOSSVERPL"
 ‘‘‘<summary>Activa afschrijvingsrekening balans, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [GRBAFSCHRBALANS] As String = "GRBAFSCHRBALANS"
 ‘‘‘<summary>Activa afschrijvingsrekening balans cumulatief, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [GRBAFSCHRBALCUM] As String = "GRBAFSCHRBALCUM"
 ‘‘‘<summary>Activa afschrijvingsrekening winst en verlies, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [GRBAFSCHRVW] As String = "GRBAFSCHRVW"
 ‘‘‘<summary>Rekening desinvestering, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [GRBDESINV] As String = "GRBDESINV"
 ‘‘‘<summary>Rekening afschrijving desinvestering, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [GRBDESINVAFS] As String = "GRBDESINVAFS"
 ‘‘‘<summary>Rekening desinvesteringsverlies, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [GRBDESINVVERLIES] As String = "GRBDESINVVERLIES"
 ‘‘‘<summary>Rekening desinvesteringswinst, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [GRBDESINVWINST] As String = "GRBDESINVWINST"
 ‘‘‘<summary>Rekening herinvesteringsreserve, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [GRBHERINVRES] As String = "GRBHERINVRES"
 ‘‘‘<summary>Rekening opbrengst verkoop activa, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [GRBOPBRDESINV] As String = "GRBOPBRDESINV"
 ‘‘‘<summary>Herwaarderen, datatype: BOOLEAN</summary>
 Public Const [HERW] As String = "HERW"
 ‘‘‘<summary>Afletteren, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [ISAFL] As String = "ISAFL"
 ‘‘‘<summary>Afletteren, op Jaar/managementrapportage afdrukken, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [ISAFLRAPPORTAGE] As String = "ISAFLRAPPORTAGE"
 ‘‘‘<summary>Privé rekening, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [ISPRIVE] As String = "ISPRIVE"
 ‘‘‘<summary>Rekening-courant, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [ISRC] As String = "ISRC"
 ‘‘‘<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [KDR] As String = "KDR"
 ‘‘‘<summary>KOSTENDRAGER verplicht ingeven, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [KDRVERPL] As String = "KDRVERPL"
 ‘‘‘<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [KPL] As String = "KPL"
 ‘‘‘<summary>KOSTENPLAATS verplicht ingeven, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [KPLVERPL] As String = "KPLVERPL"
 ‘‘‘<summary>Activa looptijd in jaren, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
 Public Const [LOOPTIJD] As String = "LOOPTIJD"
 ‘‘‘<summary>CaseWare Mapping, datatype: CHAR, lengte: 25</summary>
 Public Const [MAPPING] As String = "MAPPING"
 ‘‘‘<summary>Nivo, datatype: NUMERIC, lengte: 1</summary>
 Public Const [NIVO] As String = "NIVO"
 ‘‘‘<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
 Public Const [NR] As String = "NR"
 ‘‘‘<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
 Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
 ‘‘‘<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
 Public Const [OPM] As String = "OPM"
 ‘‘‘<summary>Administratie rekening-courant, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [RCADM] As String = "RCADM"
 ‘‘‘<summary>Tegenrekening in rc-administratie, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [RCTEGREK] As String = "RCTEGREK"
 ‘‘‘<summary>Boekwinst ten gunste van herinvesteringsreserve, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [RESTGVHERINV] As String = "RESTGVHERINV"
 ‘‘‘<summary>Selectiecode, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
 Public Const [SELCD] As String = "SELCD"
'''<summary>RGS referentiecode, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [RGS] As String = "RGS"
 ‘‘‘<summary>Sluitrekening, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [SLUITREK] As String = "SLUITREK"
 ‘‘‘<summary>Specificeren grootboekmutaties op de toelichting, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [SPECGRBMUT] As String = "SPECGRBMUT"
 ‘‘‘<summary>Verdichting specificatie privé, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [SPECPRIVE] As String = "SPECPRIVE"
 ‘‘‘<summary>Stamrecht renterekening balans, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [STAMRECHTGRBAP] As String = "STAMRECHTGRBAP"
 ‘‘‘<summary>Stamrecht renterekening winst en verlies, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [STAMRECHTGRBBL] As String = "STAMRECHTGRBBL"
 ‘‘‘<summary>Gebruik stamrecht renteberekening, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [STAMRECHTJN] As String = "STAMRECHTJN"
 ‘‘‘<summary>Start jaar stamrecht renteberekening, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
 Public Const [STAMRECHTJR] As String = "STAMRECHTJR"
 ‘‘‘<summary>Start jaar gewijzigde stamrecht renteberekening, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
 Public Const [STAMRECHTJR2] As String = "STAMRECHTJR2"
 ‘‘‘<summary>Percentage t.b.v. Vast percentage berekening, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
 Public Const [STAMRECHTPERC] As String = "STAMRECHTPERC"
 ‘‘‘<summary>Start periode stamrecht renteberekening, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
 Public Const [STAMRECHTPN] As String = "STAMRECHTPN"
 ‘‘‘<summary>Start periode gewijzigde stamrecht renteberekening, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
 Public Const [STAMRECHTPN2] As String = "STAMRECHTPN2"
 ‘‘‘<summary>Methode stamrecht berekening, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [STAMRECHTSOORT] As String = "STAMRECHTSOORT"
 ‘‘‘<summary>Methode gewijzigde stamrecht renteberekening, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [STAMRECHTSOORT2] As String = "STAMRECHTSOORT2"
 ‘‘‘<summary>Activa termijn, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [TERM] As String = "TERM"
 ‘‘‘<summary>Tonen in Boekingsprogramma, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [TONEN] As String = "TONEN"
 ‘‘‘<summary>Transitorische rekening, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [TRANSIT] As String = "TRANSIT"
 ‘‘‘<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
 Public Const [VAL] As String = "VAL"
 ‘‘‘<summary>Verdichten, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [VERDICHT] As String = "VERDICHT"
 ‘‘‘<summary>Verslagleggingsrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 5</summary>
 Public Const [VERSL] As String = "VERSL"
 ‘‘‘<summary>Verslagleggingsrekening bij tekenwissel, datatype: NUMERIC, lengte: 5</summary>
 Public Const [VERSL2] As String = "VERSL2"
 ‘‘‘<summary>Tussenrekening tbv vaste journaalposten, datatype: BOOLEAN</summary>
 Public Const [VJP] As String = "VJP"
 ‘‘‘<summary>XBRL mapping, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [XBRL] As String = "XBRL"
 ‘‘‘<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
 Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen