Velden beschikbaar voor KDR (Kostendrager)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL KDR
Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [KDR]
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Datum aanvang, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATAANVANG] As String = "DATAANVANG"
'''<summary>Datum gereed, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATGEREED] As String = "DATGEREED"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Naam t.b.v. UBL inlezen, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [KDRUBLINL] As String = "KDRUBLINL"
'''<summary>Verantwoordelijk medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEWDEC] As String = "MEDEWDEC"
'''<summary>Nivo, datatype: NUMERIC, lengte: 1</summary>
Public Const [NIVO] As String = "NIVO"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Selectiecode, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [SELCD] As String = "SELCD"
'''<summary>KDRVRIJVELD1, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD1] As String = "VRIJVELD1"
'''<summary>KDRVRIJVELD2, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD2] As String = "VRIJVELD2"
'''<summary>KDRVRIJVELD3, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD3] As String = "VRIJVELD3"
'''<summary>KDRVRIJVELD4, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD4] As String = "VRIJVELD4"
'''<summary>KDRVRIJVELD5, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD5] As String = "VRIJVELD5"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen