Velden beschikbaar voor KPL (Kostenplaatsen)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL KPL
Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [KPL]
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Budgethouder, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [BUDH] As String = "BUDH"
'''<summary>Naam t.b.v. UBL inlezen, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [KPLUBLINL] As String = "KPLUBLINL"
'''<summary>Nivo, datatype: NUMERIC, lengte: 1</summary>
Public Const [NIVO] As String = "NIVO"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Selectiecode, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [SELCD] As String = "SELCD"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen