Velden beschikbaar voor SBICODE (SBI-code)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL SBICODE

Public Class [SBICODE]
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>SBI-code, datatype: CHAR, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen