Velden beschikbaar voor SBIREL (SBI-codes bij relatie)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL SBIREL
Deze tabel legt de relatie tussen de debiteuren en de SBI-codes. Er kunnen meerdere SBI-codes zijn gekoppeld aan een debiteur.

Public Class [SBIREL]
'''<summary>SBI-code, datatype: CHAR, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [BIKCODE] As String = "BIKCODE"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
End Class

Gerelateerde Artikelen