Velden beschikbaar voor ARTMLD (Artikelmeldingen)

Beschikbare velden van de tabel ARTMLD:

Public Class [ARTMLD]
''''<summary>HROW
Public Const [HROW] As String = "HROW"
''''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
''''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 8, primary key, verplicht
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"

End Class

Gerelateerde Artikelen