Velden beschikbaar voor BEOORCODE (Beoordelingscode)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL BEOORCODE

Public Class [BEOORCODE]
''''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
''''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
''''<summary>HROW
Public Const [HROW] As String = "HROW"
''''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
''''<summary>Gegenereerd door, datatype: CHAR, lengte: 25, niet toegankelijk
Public Const [PRG] As String = "PRG"
''''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 3, primary key, verplicht
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen