Velden beschibaar voor ORDSRT (Ordersoort)

Beschikbare velden van de tabel ORDSRT:

Public Class [ORDSRT]
''''<summary>Afhaalorder, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [AFHAALORDER] As String = "AFHAALORDER"
''''<summary>Op de factuur de artikelen verdichten, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [ARTVERDICHT] As String = "ARTVERDICHT"
''''<summary>Voorkeursbetalingsconditie, datatype: NUMERIC, lengte: 3
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
''''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
''''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
''''<summary>Wachten op orderbevestiging akkoord, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [GEBRORDBEV] As String = "GEBRORDBEV"
''''<summary>Pickproces bij deze ordersoort gebruiken, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [GEBRPICKPROC] As String = "GEBRPICKPROC"
''''<summary>Gebruiken voor, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk
Public Const [GEBRVOOR] As String = "GEBRVOOR"
''''<summary>HROW
Public Const [HROW] As String = "HROW"
''''<summary>Prijzen inclusief BTW, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [ISINCL] As String = "ISINCL"
''''<summary>VoorkeursKOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [KDR] As String = "KDR"
''''<summary>VoorkeursKOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [KPL] As String = "KPL"
''''<summary>Aanvulling op rapportlayoutnamen, datatype: CHAR, lengte: 2
Public Const [LAYOUT] As String = "LAYOUT"
''''<summary>Voorkeursleveringsconditie, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [LEVCOND] As String = "LEVCOND"
''''<summary>Logo bovenmarge, datatype: NUMERIC, lengte: 9
Public Const [LOGOMARGEBOVEN] As String = "LOGOMARGEBOVEN"
''''<summary>Logo linkermarge, datatype: NUMERIC, lengte: 9
Public Const [LOGOMARGELINKS] As String = "LOGOMARGELINKS"
''''<summary>Logo ondermarge, datatype: NUMERIC, lengte: 9
Public Const [LOGOMARGEONDER] As String = "LOGOMARGEONDER"
''''<summary>Logo rechtermarge, datatype: NUMERIC, lengte: 9
Public Const [LOGOMARGERECHTS] As String = "LOGOMARGERECHTS"
''''<summary>Logo positie boven, datatype: NUMERIC, lengte: 9
Public Const [LOGOPOSITIEBOVEN] As String = "LOGOPOSITIEBOVEN"
''''<summary>Logo positie links, datatype: NUMERIC, lengte: 9
Public Const [LOGOPOSITIELINKS] As String = "LOGOPOSITIELINKS"
''''<summary>Logosoort bij PDF/e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [LOGOSRT] As String = "LOGOSRT"
''''<summary>Logo bij PDF/e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 40
Public Const [LOGOZKSL] As String = "LOGOZKSL"
''''<summary>Voorkeursmagazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [MAG] As String = "MAG"
''''<summary>Afhaalorder picken in magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [MAGAFHAAL] As String = "MAGAFHAAL"
''''<summary>Voorkeursopdrachtwijze, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [OPDRWZ] As String = "OPDRWZ"
''''<summary>De pickdatum is gelijk aan de leverdatum, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [PICKDATISLEVDAT] As String = "PICKDATISLEVDAT"
''''<summary>Voorkeursverzendwijze, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [VERZWZ] As String = "VERZWZ"
''''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen