Velden beschikbaar voor PROSPECT (Prospects)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL PROSPECT

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

In de basisinrichting van een administratie kan worden ingesteld dat er gewerkt wordt met prospects. Het is in iMUIS Online mogelijk om een prospect te promoveren tot debiteur (bijv. na het akkoord gaan van een offerte).
 [Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Beheer] ➔ [Instellingen voor administratie] ➔ [Basisinrichting voor uw administratie]  

Public Class [PROSPECT] 
<summary>Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [AANHEF] As String = "AANHEF"
<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50
Public Const [ADRES] As String = "ADRES"
<summary>Uitgebreide adressering, datatype: MEMO, lengte: 1024
Public Const [ADRESSERING] As String = "ADRESSERING"
<summary>Betalingsplichtige, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
<summary>Betalingsconditie, datatype: NUMERIC, lengte: 3, verplicht
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
<summary>Bankrekening  BIC, datatype: CHAR, lengte: 11
Public Const [BNKBNKREK] As String = "BNKBNKREK"
<summary>Bankrekening 2 BIC, datatype: CHAR, lengte: 11
Public Const [BNKGIRO] As String = "BNKGIRO"
<summary>G-rekening BIC, datatype: CHAR, lengte: 11
Public Const [BNKGREK] As String = "BNKGREK"
<summary>Bankrekening  IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34
Public Const [BNKIBAN] As String = "BNKIBAN"
<summary>Bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [BNKREK] As String = "BNKREK"
<summary>Bankrekening  numeriek, datatype: NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk
Public Const [BNKREKNUM] As String = "BNKREKNUM"
<summary>Banksoort voor incasso's, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [BNKSRTINC] As String = "BNKSRTINC"
<summary>BTW-nummer, datatype: CHAR, lengte: 14
Public Const [BTWNR] As String = "BTWNR"
<summary>BTW-plichtig, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
<summary>Verkooporders aanmaken met instelling BTW verlegd, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [BTWVERLEGD] As String = "BTWVERLEGD"
<summary>Gebruiken voor bulk e-mail, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [BULKEMAIL] As String = "BULKEMAIL"
<summary>Certificaat voor versleuteling, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [CERTSLEUTEL] As String = "CERTSLEUTEL"
<summary>Kvk datum uittreksel, datatype: DATE
Public Const [DATKVKUITTR] As String = "DATKVKUITTR"
<summary>E-mailadres, datatype: CHAR, lengte: 128
Public Const [EMAIL] As String = "EMAIL"
<summary>Controleren bestaande e-mailadressen, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [EMAILCONTROLE] As String = "EMAILCONTROLE"
<summary>Nieuwsbrief e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [EMAILMAILINGJN] As String = "EMAILMAILINGJN"
<summary>Fax, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [FAX] As String = "FAX"
<summary>Staffel gebruiken, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [GEBRSTAFFEL] As String = "GEBRSTAFFEL"
<summary>Kostprijs gebruiken als verkoopprijs bij orders, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [GEBRVERKKOSTPR] As String = "GEBRVERKKOSTPR"
<summary>Bankrekening 2, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [GIRO] As String = "GIRO"
<summary>Bankrekening 2 IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34
Public Const [GIROIBAN] As String = "GIROIBAN"
<summary>Bankrekening 2 tenaamstelling, datatype: CHAR, lengte: 40
Public Const [GIRONAAM] As String = "GIRONAAM"
<summary>Bankrekening 2 numeriek, datatype: NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk
Public Const [GIRONUM] As String = "GIRONUM"
<summary>Breedte GPS coördinaat (LNG), datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [GPSCOORDB] As String = "GPSCOORDB"
<summary>Lengte GPS coördinaat (LAT), datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [GPSCOORDL] As String = "GPSCOORDL"
<summary>G-rekening, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [GREK] As String = "GREK"
<summary>G-rekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34
Public Const [GREKIBAN] As String = "GREKIBAN"
<summary>G-rekening numeriek, datatype: NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk
Public Const [GREKNUM] As String = "GREKNUM"
<summary>Groepsdebiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [GRPDEB] As String = "GRPDEB"
<summary>Huis~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 5
Public Const [HNR] As String = "HNR"
<summary>Huisnummertoevoeging, datatype: CHAR, lengte: 6
Public Const [HNRTV] As String = "HNRTV"
<summary>Homepage, datatype: CHAR, lengte: 64
Public Const [HOMEPAGE] As String = "HOMEPAGE"
<summary>HROW
Public Const [HROW] As String = "HROW"
<summary>Specificatie incasso's afdrukken of e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [INCSELAFDRUK] As String = "INCSELAFDRUK"
<summary>Inkoopcombinatie, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [INKCOMB] As String = "INKCOMB"
<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [KDR] As String = "KDR"
<summary>Kixcode, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk
Public Const [KIXCD] As String = "KIXCD"
<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [KPL] As String = "KPL"
<summary>Kvk-nummer, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [KVKNR] As String = "KVKNR"
<summary>Kvk-plaats, datatype: CHAR, lengte: 24
Public Const [KVKPLAATS] As String = "KVKPLAATS"
<summary>Laagste bedrag, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [LAAGSTEBEDR] As String = "LAAGSTEBEDR"
<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3
Public Const [LAND] As String = "LAND"
<summary>Voorkeursleveringsconditie, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [LEVCOND] As String = "LEVCOND"
<summary>Telefoon mobiel, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [MOBIEL] As String = "MOBIEL"
<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50
Public Const [NAAM] As String = "NAAM"
<summary>Ter attentie van, datatype: CHAR, lengte: 50
Public Const [NAAM2] As String = "NAAM2"
<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht
Public Const [NR] As String = "NR"
<summary>Offertes afdrukken of e-mailen, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [OFFAFDRUK] As String = "OFFAFDRUK"
<summary>Voorkeursopdrachtwijze, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [OPDRWZ] As String = "OPDRWZ"
<summary>Opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024
Public Const [OPM] As String = "OPM"
<summary>G-rekening percentage, datatype: NUMERIC, lengte: 6
Public Const [PERCGREK] As String = "PERCGREK"
<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24
Public Const [PLAATS] As String = "PLAATS"
<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8
Public Const [POSTCD] As String = "POSTCD"
<summary>Artikelprijslijst, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [PRSLST] As String = "PRSLST"
<summary>Rechtsvorm, datatype: CHAR, lengte: 3
Public Const [RVORM] As String = "RVORM"
<summary>Sjabloon, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [SJABLOON] As String = "SJABLOON"
<summary>Sluitrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht
Public Const [SLUITREK] As String = "SLUITREK"
<summary>Kvk Statutaire naam, datatype: CHAR, lengte: 100
Public Const [STATNAAM] As String = "STATNAAM"
<summary>Statutaire plaats, datatype: CHAR, lengte: 24
Public Const [STATPLAATS] As String = "STATPLAATS"
<summary>Straat, datatype: CHAR, lengte: 37
Public Const [STRAAT] As String = "STRAAT"
<summary>Taal, datatype: CHAR, lengte: 3
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [TEL] As String = "TEL"
<summary>Telefoon privé, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [TELPRIVE] As String = "TELPRIVE"
<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3
Public Const [VAL] As String = "VAL"
<summary>Verkoper, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [VERKOPER] As String = "VERKOPER"
<summary>Voorkeursverzendwijze, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [VERZWZ] As String = "VERZWZ"
<summary>DEBVRIJVELD1, datatype: CHAR, lengte: 40
Public Const [VRIJVELD1] As String = "VRIJVELD1"
<summary>DEBVRIJVELD2, datatype: CHAR, lengte: 40
Public Const [VRIJVELD2] As String = "VRIJVELD2"
<summary>DEBVRIJVELD3, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [VRIJVELD3] As String = "VRIJVELD3"
<summary>DEBVRIJVELD4, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [VRIJVELD4] As String = "VRIJVELD4"
<summary>DEBVRIJVELD5, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [VRIJVELD5] As String = "VRIJVELD5"
<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen