Een journaalpost van een specifieke grootboekrekening ophalen

Om van een grootboekrekening alle historie (boekingen) te kunnen ophalen maken we geen gebruik van BOE (Boekingen) maar van de tabel GRBMUT (Grootboek mutaties) in deze laatste tabel staan veel dezelfde gegevens als in BOE maar er is ook een belangrijk verschil. Zie Velden beschikbaar voor GRBMUT (Grootboekmutaties) voor het ophalen van extra velden uit de BOE (Boekingen) tabel.

Beschrijving van de werking.

Voor ieder BOE (boeking) record kunnen minimaal 2 en maximaal 4 GRBMUT (Grootboek mutatie) records zijn aangemaakt.

1. Een record voor de rekening. Bij een boeking op debiteur/crediteur is dit de sluitrekening van de debiteur/crediteur.
2. Een record voor de tegenrekening.
3. Een record voor de BTW-rekening. (Als de boeking BTW bevat)
4. Een record voor de kredietbeperking rekening. (Als de boeking kredietbeperking bevat.)

De grootboekrekeningen die horen bij de vier hierboven genoemde regels worden altijd opgeslagen in het veld GRB, daarnaast wordt in het veld SRT bijgehouden wat voor soort regel het is. Dit kunnen dus zijn [G]ROOTBOEKREKENING, [T]EGENREKENING, [B]TW of [K]REDIETBEPERKING.

Bijvoorbeeld:
Debiteur 10000, met sluitrekening 1300 krijgt een factuur voor Euro 121,00 inclusief BTW (BTWcode 2, sluitrekening 1502) en tegenrekening omzet huishoudelijk (8002)

In GRBMUT staan dan de regels:
1300 – G – Euro 121,00
8002 – T – Euro -100,00
1502 – B – Euro -21,00

Gerelateerde Artikelen