CreateGoederenontvangst

Met de functie CreateGoederenontvangst kun je goederenontvangsten van een bestaande inkooporder inboeken. Vanaf versie 4.3.9a.

CreateGoederenontvangst(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Goederenontvangst As DataSet, ByRef ONTVANGSTNR As Integer, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het boeken van goederenontvangsten dient de inkooporder te bestaan.

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
 <CreateGoederenontvangst xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
 <PartnerKey>string</PartnerKey>
 <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
 <SessionId>string</SessionId>
 <Goederenontvangst><![CDATA[zie voorbeeld]]></Goederenontvangst>
 <ONTVANGSTNR>int</ONTVANGSTNR>
 <Foutmelding>string</Foutmelding>
 </CreateGoederenontvangst>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>


VOORBEELD BOEKEN GOEDERENONTVANGST
Informatie over request  tag <Goederenontvangst></Goederenontvangst>, bij het boeken van de goederenontvangst.

Voor het goederenontvangst boeken maken we gebruik van een tweetal tabellen: IKONTV en INKRG.

In de tabel IKONTV geven we de informatie op die voor alle inkooporderregels geld. In de tabel INKRG staan de inkooporderregels die moeten worden geboekt.

<NewDataSet>
<IKONTV>
<CRE>nummer crediteur</CRE>
<DATONTV>Datum van ontvangst voor journaalpost</DATONTV>
<JRONTV>Jaar van ontvangst voor journaalpost</JRONTV>
<PNONTV>Periode van ontvangst voor journaalpost</PNONTV>
<OPMONTV>Opmerking bij de goederen ontvangst</OPMONTV>
<INTONTVNR>Boekstuknummer voor journaalpost</INTONTVNR>
</INKONTV>
<INKRG>
<ORDNR>Inkoopordernummer</ORDNR>
<RG>Regelnummer</RG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal van de regel, dit kan eventueel afwijken van het aantal op de order.</AANT>
<ONTVANGEN>aantal ontvangen</ONTVANGEN>
</INKRG>
</NewDataSet>

Optioneel: er kan een datatable <DIGDOS><FILE>byte array (.NET), of base64 encoded string (XML en HTTP-API)</FILE></DIGDOS> worden toegevoegd. Hiermee worden dossierstukken toegevoegd aan de inkooporder.

De beschikbare velden zijn in deze pagina allemaal benoemd.

VOORBEELD WAARDE INBOEKEN TWEETAL REGELS
Voorbeeld van de waarde in de request  tag <Goederenontvangst></Goederenontvangst>, bij het inboeken van een tweetal regels.

<NewDataSet>
<IKONTV>
<CRE>20000</CRE>
<DATONTV>31-5-2017</DATONTV>
<JRONTV>2017</JRONTV>
<PNONTV>5</PNONTV>
<OPMONTV>Opmerking bij de goederen ontvangst</OPMONTV>
<INTONTVNR>Pickbon-1234</INTONTVNR>
</INKONTV>
<INKRG>
<ORDNR>201700001</ORDNR>
<RG>5</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<ONTVANGEN>1</ONTVANGEN>
</INKRG>
<INKRG>
<ORDNR>201700001</ORDNR>
<RG>10</RG>
<ART>9001</ART>
<AANT>2</AANT>
<ONTVANGEN>1</ONTVANGEN>
</INKRG>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateGoederenontvangstResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateGoederenontvangstResult>true</CreateGoederenontvangstResult>
   <Goederenontvangst>zie voorbeeld</Goederenontvangst>
   <ONTVANGSTNR>20170001</ONTVANGSTNR>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateGoederenontvangstResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het ontvangstnummer (ONTVANGSTNR) van de goederenontvangst 20170001 geworden. Dit nummer is een unieke code die wordt gebruikt voor bij het boeken en is alleen zichtbaar tijdens het goederenontvangstenboeken.  Als dit nummer is gevuld is het boeken gelukt.

VOORBEELD RESPONSE NA INBOEKEN GOEDERENONTVANGST
Voorbeeld: uit de response waarde voor tag <Goederenontvangst></Goederenontvangst>, na het inboeken van de goederenontvangst.

<NewDataSet>
<CRE>20000</CRE>
<DATONTV>31-5-2017</DATONTV>
<JRONTV>2017</JRONTV>
<PNONTV>5</PNONTV>
<OPMONTV>Opmerking bij de goederen ontvangst</OPMONTV>
<INTONTVNR>Pickbon-1234</INTONTVNR>
</INKONTV>
<INKRG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<ONTVANGEN>1</ONTVANGEN>
<TOTONTVANGEN>1</ONTVANGEN>
</INKRG>
<INKRG>
<ART>9001</ART>
<AANT>2</AANT>
<ONTVANGEN>1</ONTVANGEN>
<TOTONTVANGEN>1</ONTVANGEN>
</INKRG>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen