CreateInkooporder

Met de functie CreateInkooporder kun je inkooporders aanmaken. Deze functie is beschikbaar vanaf iMUIS Online versie 4.3.9a. De request tag is:  <Inkooporder></Inkooporder>.

CreateInkoopOrder(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Inkooporder As DataSet, ByRef ORDNR As Integer, ByRef Foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een inkooporder dienen de verschillende stamtabellen gevuld te zijn.

SOAP REQUEST

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateInkoopOrder xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Inkooporder>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Inkooporder>
   <ORDNR>int</ORDNR>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateInkoopOrder>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD AANMAKEN INKOOPORDER

<NewDataSet>
<INKKOP>
<CRE>nummer crediteur</CRE>
<DAT>orderdatum</DAT>
<NEGAANT>J/N</NEGAANT> (optioneel, standaard staat de optie negatieve aantallen invoeren uit, ter beveiliging van negatieve orders). Zet deze optie op J om negatieve aantallen (denk aan kortingsregels) toe te voegen.
<BTWPL>B,I,L,U,N,V</BTWPL> (optioneel, normaal bepaald de crediteur de BTW-plichtig status, echter indien het afleveradres een ander land betreft is met hier middels de letter V aan te sturen dat de BTW verlegd is.
</ORDKOP>
<ORDRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>percentage korting</PERCKORT>
<MAG>magazijnnummer</MAG>
<DATLEV>leverdatum regel</DATLEV>
</ORDRG>
</NewDataSet>

Optioneel: er kan een datatable <DIGDOS><FILE>byte array (.NET), of base64 encoded string (XML en HTTP-API)</FILE></DIGDOS> worden toegevoegd. Hiermee worden dossierstukken aan de inkooporder toegevoegd.

<NewDataSet>
<INKKOP>
<NR>0</NR>
<CRE>20000</CRE>
<DAT>2017-05-29T12:45:43+02:00</DAT>
<MAG>1</MAG>
<KENM>Test CSW inkoop</KENM>
<AFLEVLAND>NL</AFLEVLAND>
<AFLEVNAAM>Kees en Co</AFLEVNAAM>
<AFLEVPLAATS>Amsterdam</AFLEVPLAATS>
<AFLEVPOSTCD>1056 DC</AFLEVPOSTCD>
<AFLEVADRES>Hoofdweg 358</AFLEVADRES>
<AFLEVTEL>0612345678</AFLEVTEL>
<OPM>Dit is een opmerking over meerdere regels.</OPM>
</INKKOP>
<INKRG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>42.00</PRS>
<PERCKORT>15</PERCKORT>
<MAG>1</MAG>
<OPMINT>Vandaag leveren ivm beurs</OPMINT>
<DATLEV>31-5-2017 12:45:48</DATLEV>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
</INKRG>
<INKRG>
<ART>9001</ART>
<AANT>10</AANT>
<PRS>110.00</PRS>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<MAG>1</MAG>
<OPMINT>Vandaag leveren ivm beurs</OPMINT>
<DATLEV>4-6-2017 12:45:48</DATLEV>
<OMSCHR />
</INKRG>
</NewDataSet>

Soap response 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateInkoopOrderResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateInkoopOrderResult>true</CreateInkoopOrderResult>
   <Inkooporder>zie voorbeeld</Inkooporder>
   <ORDNR>20170001</ORDNR>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateInkoopOrderResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het ordernummer (ORDNR) van de nieuwe inkooporder 20170001 geworden.

Soap response na het aanmaken van een inkooporder

<NewDataSet>
<INKKOP>
<NR>201700001</NR>
<CRE>20000</CRE>
<DAT>2017-05-29T12:45:43+02:00</DAT>
<MAG>1</MAG>
<KENM>Test CSW inkoop</KENM>
<AFLEVLAND>NL</AFLEVLAND>
<AFLEVNAAM>Kees en Co</AFLEVNAAM>
<AFLEVPLAATS>Amsterdam</AFLEVPLAATS>
<AFLEVPOSTCD>1056 DC</AFLEVPOSTCD>
<AFLEVADRES>Hoofdweg 358</AFLEVADRES>
<AFLEVTEL>0612345678</AFLEVTEL>
<OPM>Dit is een opmerking over meerdere regels.</OPM>
</INKKOP>
<INKRG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>42</PRS>
<PERCKORT>15</PERCKORT>
<MAG>1</MAG>
<OPMINT>Vandaag leveren ivm beurs</OPMINT>
<DATLEV>31-05-2017</DATLEV>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<BEDR>35.7</BEDR>
<EENH>Stuk</EENH>
<OPMEXT>De Finner 500 wordt geleverd inclusief 1 jaar diefstal verzekering. Stuur de polis direct na aflevering naar ons op.</OPMEXT>
<RG>5</RG>
<INKOPER>muis</INKOPER>
</INKRG>
<INKRG>
<ART>9001</ART>
<AANT>10</AANT>
<PRS>110</PRS>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<MAG>1</MAG>
<OPMINT>Vandaag leveren ivm beurs</OPMINT>
<DATLEV>04-06-2017</DATLEV>
<OMSCHR />
<BEDR>1100</BEDR>
<EENH>Stuk</EENH>
<OPMEXT>De Finner 501 wordt geleverd inclusief 1 jaar diefstal verzekering. Stuur de polis direct na aflevering naar ons op.</OPMEXT>
<RG>10</RG>
<INKOPER>muis</INKOPER>
</INKRG>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen