CreateInkoopOrderregel

Met de functie DeleteInkooporder kun je bestaande inkooporderregels toevoegen aan een bestaande inkooporder(vanaf versie 4.3.9a). De request tag is: <inkooporder></inkooporder>.

CreateInkooporderRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal InkooporderRegels As DataSet, ByRef foutmelding As String)

Bij het aanmaken van een inkooporderregel dient de inkooporder aanwezig te zijn.

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateInkooporderRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Inkooporder><![CDATA[zie voorbeeld]]></Inkooporder>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateInkooporderRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>


VOORBEELD INKOOPORDERREGEL AANVULLEN

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer bestaande order</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<ORDRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
</ORDRG>
</NewDataSet>

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>INKKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>20170001</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<ORDRG>
<RG>0</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
</ORDRG>
</NewDataSet>

Soap response 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateInkooporderRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkooporderRegelResult>true</CreateInkooporderRegelResult>
   <Inkooporder>zie voorbeeld</Inkooporder>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateInkooporderRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is de regel aan de Inkooporderregel toegevoegd.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>INKKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>20170001</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<INKRG>
<RG>25</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
<BEDR>234.56</BEDR>
<DATLEV>28-05-2015</DATLEV>
<EENH>Stuk</EENH>
<OMSCHR>Finner fiets type 500 standaard</OMSCHR>
<OPMINT>Deze fiets wordt verpakt in een speciaal regenbestendig karton. De ketting dient altijd gesmeerd afgeleverd te worden. Het standaard meegeleverde slotnummer dient vastgelegd te worden in het computersysteem.</OPMINT>
<PERCKORT>5</PERCKORT>
<INKOPER>groot</INKOPER>
</INKRG>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen