Van een boeking direct een transitorische journaalpost maken?

Een transitorische journaalpost betekent dat de boeking over meerdere perioden en / of jaren wordt verdeeld. Een voorbeeld hiervan is een verzekering welke jaarlijks worden vooruitbetaald. De verzekering wordt bijvoorbeeld in maart betaald voor een heel jaar (t/m februari in het volgende jaar). Het vooruitbetaalde bedrag wordt dan als transitorische post opgenomen.

Voordelen van het gebruik van transitorische posten
1. Vooruit en achteraf kosten en opbrengsten boeken.
2. Automatisch verdelen over meerdere perioden en meerdere boekjaren.
3. Ook over een deel van boekjaar, bijvoorbeeld huur per kwartaal verdelen over drie periodes.
4. Geen handmatige boekingen met zelf uitgerekende bedragen benodigd.
5. Minder kans op foutieve invoer.

Van welke boekingen kan ik een transitorische post maken?
1. De huur van een bedrijfspand een jaar vooruit betalen.
2. Assurantienota een jaar vooruit betalen.
3. Rentebijschrijving over het voorgaande boekjaar welke in januari is ontvangen, als transitorische post boeken in periode 14 van het voorgaande jaar.
4. De rekening van de frankeermachine over het voorgaande boekjaar.

Tips bij transitorische posten
1. Maak meerdere transitorische grootboekrekeningen aan, om in de rapportage de transitorische boekingen van verschillende transitorische posten van elkaar te kunnen onderscheiden.
2. Gebruik ook de standaard grootboekrapportage met een selectie op de transitorische rekeningen om overzichten van de transitorische posten te maken.
3. Voeg de transitorische tegenrekening toe als standaard voorkeurstegenrekening van een crediteur, als u weet dat de nota’s van deze crediteur geboekt moeten gaan worden over een aantal periodes.

Voorbeeld van een transitorische journaalpost
Om een transitorische journaalpost te boeken dienen de onderstaande velden aan de regel worden toegevoegd.  Let op: deze velden kunnen alleen worden gemaakt als de rekening OF tegenrekening van de journaalpost een transitorische rekening is waarbij in de stamtabel grootboek (GRB) het veld TRANSIT (Transitorische rekening) op “J” staat. Zorg ervoor dat er een dagboek is aangemaakt met als soort “Transitorische boekingen”. In de stamtabel dagboek (DAGBOEK) het veld SRT (Soort) moet op “R” staan.

<TRANSGRB>Grootboek rekening voor de transitorische boeking</TRANSGRB>
<TRANSDAGB>Dagboek waarin de transitorische boekingen worden geplaatst. </TRANSDAGB>
<TRANSVAPN>Periode waarin de eerste transitorische boeking moet worden geplaatst.</TRANSVAPN>
<TRANSVAJR> Jaar waarin de eerste transitorische boeking moet worden geplaatst.</TRANSVAJR>
<TRANSTMPN>Periode waarin de laatste transitorische boeking moet worden geplaatst.</TRANSTMPN>
<TRANSTMJR>Jaar waarin de laatste transitorische boeking moet worden geplaatst.</TRANSTMJR>

Het bedrag van de Journaalpost wordt verdeelt over de verschillende periodes. Indien er een afrondingsverschil ontstaat dan zal dit op de laatste periode worden gecorrigeerd. Bijvoorbeeld (100,00 : 12 periodes =  11 x 8,33 en 1 x 8,37). Uiteraard mag de vanaf periode/jaar niet groter zijn dan de tot en met periode/jaar. Als het aanmaken van één of meerdere transitorische boekingen niet lukt zal de hele transactie en dus de gehele (groep) journaalpost niet worden geboekt.

Voorbeeld transitorische boeking
<BOE>
<JR>2021</JR>
<PN>4</PN>
<TEGREK>2092</TEGREK>
<DAT>12-4-2021</DAT>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>Bkst-20214816207</BOEKSTUK>
<DAGB>10</DAGB>
<CREDITNOTAFACT />
<REK>10000</REK>
<FACT>2021022601</FACT>
<BEDRBOEK>1000</BEDRBOEK>
<STORNO>N</STORNO>
<TRANSGRB>8000</TRANSGRB>
<TRANSDAGB>160</TRANSDAGB>
<TRANSVAPN>4</TRANSVAPN>
<TRANSVAJR>2021</TRANSVAJR>
<TRANSTMPN>4</TRANSTMPN>
<TRANSTMJR>2022</TRANSTMJR>
<TRANSKPL>0</TRANSKPL>
<TRANSKDR>0</TRANSKDR>
</BOE>

Bij de journaalpost zoals deze standaard wordt geboekt (blauwe/rode TAGS) worden een aantal extra TAGS toegevoegd en aangepast. De TEGREK (Tegenrekening) wordt aangepast naar een transitorische rekening. Dit is een grootboek rekening waarbij het vinkje “Transitorische rekening:” is aangezet.

[Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Financieel] ➔ [Tabellen / Stamgegevens] ➔ [Grootboek].

De TAGS <TRANS…> zijn toegevoegd. Alleen de velden TRANSKPL en TRANSKDR mogen worden weggelaten. Alle andere velden moeten er allemaal zijn of allemaal niet zijn. Hierop wordt gecontroleerd.

De TAG <TRANSGRB> bevat de grootboekrekening die als transitorische tegenrekening moet worden gebruikt.

De TAG <TRANSDAGB> bevat het transitorische dagboek. Dit is een dagboek waarbij de instelling “Soort” op “Transitorische boekingen” is gezet.

[Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Financieel] ➔ [Tabellen / Stamgegevens] ➔ [Dagboek].

In de TAGS <TRANSVAPN>, <TRANSVAJR>, <TRANSTMPN> en <TRANSTMJR> wordt de looptijd van de verdeling op gegeven. Het bedrag wordt automatisch verdeeld over het aantal transitorische periodes, waarbij eventuele afronding in de laatste periode zal worden verwerkt. Dit is vergelijkbaar met de module iMUIS Online Transitorische posten. Deze journaalpost wordt op dezelfde manier aangeboden als andere journaalposten en de verdeling zal automatisch worden uitgevoerd.

Gerelateerde Artikelen