CreateStamTabelRecord – records aanmaken in verschillende tabellen

Met deze functie kunt u records aanmaken in verschillende tabellen.

De beschikbare tabellen/velden staan vermeld in de pagina GetStamTabelRecord

CreateStamtabelRecord(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byval Stamtabel as dataset, byref Primarykey
as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

Indien bijvoorbeeld een debiteur wordt aangemaakt zal de waarde van PrimaryKey het debiteurnummer zijn. Bij het aanmaken van een contactpersoon zal
de PrimaryKey bestaan uit een tweetal velden Relatie (Debiteur‐, Crediteur‐ of Prostpectnummer) en de zoeksleutel (ZKSL).

SOAP REQUEST CreateStamtabelRecord

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:Body>
<CreateStamTabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
<PartnerKey>string</PartnerKey>
<Omgevingscode>string</Omgevingscode>
<SessionId>string</SessionId>
<Stamtabel>string</Stamtabel>
<Primarykey>string</Primarykey>
<Foutmelding>string</Foutmelding>
</CreateStamTabelRecord>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD VAN WAARDE VOOR TAG AANMAKEN VAN EEN DEBITEUR

<Stamtabel>
<NewDataSet>
<METADATA>
<TABLE>DEB</TABLE>
</METADATA>
<DATA>
<ZKSL>naam debiteur</ZKSL>
</DATA>
</NewDataSet>

Soap response

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateStamTabelRecordResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateStamTabelRecordResult>boolean</CreateStamTabelRecordResult>
   <Primarykey>string</Primarykey>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateStamTabelRecordResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het debiteurnummer (NR) van de nieuwe debiteur 10588 geworden.

VOORBEELD AANMAKEN DEBITEUR MET VOORGEDEFINIEERD NR EN CONTACTPERSOON

<NewDataSet>
<METADATA>
<TABLE>DEB</TABLE>
</METADATA>
<DATA>
<NR>12000</NR>
<ZKSL>test debiteur</ZKSL>
<NAAM>Test debiteur</NAAM>
<STRAAT>De Trompet</STRAAT>
<HNR>2880</HNR>
<HNRTV>A</HNRTV>
<POSTCD>1967 DD</POSTCD>
<PLAATS>Heemskerk</PLAATS
><LAND>NL</LAND>
<TEL>0251-241641</TEL>
<FAX>0251-244405</FAX>
<EMAIL>info@muis.nl</EMAIL>
<HOMEPAGE>http://www.muis.nl</HOMEPAGE>
<BNKIBAN>NL38RABO0123456800</BNKIBAN>
<BETALER>10001</BETALER>
<BETCOND>1</BETCOND>
<BTWPL>B</BTWPL>
<BTWNR>NL123436771B01</BTWNR>
<KVKNR>54543737</KVKNR>
</DATA>
</NewDataSet>

BETCOND: Betalingsconditie, waarde is afhankelijk van klantadministratie. In dit voorbeeld “Op rekening 7 dagen”.
BTWPL: BTW-plichtig heeft meerdere mogelijkheden. Zie PDF-documentatie.

VOORBEELD: CONTACTPERSOON BIJ DEBITEUR “12000”

<NewDataSet>
<METADATA>
<TABLE>CNT</TABLE>
</METADATA>
<DATA>
<DEB>12000</DEB>
<ZKSL>test contact</ZKSL>
<NAAM>Test contactpersoon</NAAM>
<ACHTERNM>Achternaam</ACHTERNM>
<VOORLTRS>V.</VOORLTRS>
<ROEPNM>Voornaam</ROEPNM>
<TEL>0251-241640</TEL>
<FAX>0251-244400</FAX>
<EMAIL>contact@muis.nl</EMAIL>
<HOMEPAGE>http://www.muis.nl</HOMEPAGE>
</DATA>
</NewDataSet>

CreateStamtabelRecord voor een Artikelafbeelding werkt iets anders dan de andere bestanden, omdat hierbij ook een afbeelding moet worden meegegeven. De afbeelding wordt opgeslagen in een speciale tabel ARTAFB.

VOORBEELD AFBEELDING KOPPELEN AAN ARTIKEL 9000

<DATA>
<ART>9000</ART>
<ZKSL>Afbeelding van 9000</ZKSL>
<STD>J</STD>
<AFBEELDING>AfbeeldingAlsByte</AFBEELDING>
</DATA>

Gerelateerde Artikelen