CreateVerkoopContract

Met de functie CreateVerkoopContract kun je verkoopcontracten aanmaken (vanaf versie 4.4.4a).  Hiermee kunnen periodieke facturen zoals abonnementen, onderhoudsfacturen en contributies geautomatiseerd worden. Wij adviseren om iMUIS Online een ordersoort met een voorkeursbetalingsconditie aan te maken. Facturen die voortkomen uit verkoopcontracten met een X-selectie zoals een specifieke ordersoort kunnen ineens gefactureerd worden via de gewenste betalingsmethode zoals automatische incasso of op rekening. Ook is het mogelijk om facturen te voorzien van betaallink zoals iDEAL en creditcard.  (afhankelijk van het contract met de Paymentprovider waar iMUIS Online mee gekoppeld is).

CreateVerkoopContract(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Contracten As DataSet, ByRef ContractNr As String, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een verkoopcontract dienen de verschillende stamtabellen gevuld te zijn.

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopContract xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Contract><![CDATA[zie voorbeeld]]></Contract>
   <ONDERHCTR>string</ONDERHCTR>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopContract>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD REQUEST TAG VERKOOPCONTRACT
Request tag <Verkoopcontract></Verkoopcontract>. 

<NewDataSet>
<CTRKOP>
<ONDERHCTR>uniek contractnummer</ONDERHCTR>
<DEB>nummer debiteur</DEB>
<DATVAN>datum ingang contract</DATVAN>
<DATTM>datum einde contra</DATTM>
<ORDSRT>Ordersoort</ORDSRT>
<TERM>termijn (Jaar/Kwartaal/Maand)</TERM>
</CTRKOP>
<CTR>
<ONDERHCTR>uniek contractnummer</ONDERHCTR>
<NR>Volgnummer</NR>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<OPM>opmerking</OPM>
<DATVAN>datum ingang contract regel</DATVAN>
<DATTM>datum einde contractregel</DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>Percentage korting</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>Percentage korting over korting</PERCKORTKORT>
<MAG>magazijn</MAG>
</CTR>
</NewDataSet>

VOORBEELD VERKOOPCONTRACT MET TWEE REGELS
Request tag <Verkoopcontract></Verkoopcontract>, bij het aanmaken van een Verkoopcontract met een tweetal regels.

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<NewDataSet>
<CTRKOP>
<ONDERHCTR>contract: 20150702140149</ONDERHCTR>
<DEB>10010</DEB>
<DATVAN>27-6-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
<TERM>J</TERM>
</CTRKOP>
<CTR>
<ONDERHCTR>contract: 20150702140149</ONDERHCTR>
<NR />
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPM>Contract opmerking</OPM>
<DATVAN>12-7-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT />
<PERCKORTKORT />
<MAG>1</MAG>
</CTR>
<CTR>
<ONDERHCTR>contract: 20150702140149</ONDERHCTR>
<NR />
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPM>Contract opmerking</OPM>
<DATVAN>12-7-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT />
<PERCKORTKORT />
<MAG>1</MAG>
</CTR>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopContractResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopContractResult>boolean</CreateVerkoopContractResult>
   <Contract>zie voorbeeld</Contract>
   <ONDERHCTR>CONTRACT: 20150528171141</ONDERHCTR>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkoopContractResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het Contractnummer (ONDERHCTR) van het nieuw contract “CONTRACT: 20150702140149” gebleven zoals opgegeven bij het aanmaken van het contract.

VOORBEELD RESPONSE WAARDE
Response waarde voor tag <Verkoopcontract></Verkoopcontract>, na het aanmaken van een Verkoopcontract.

<NewDataSet>
<CTRKOP>
<ONDERHCTR>CONTRACT: 20150702140149</ONDERHCTR>
<DEB>10010</DEB>
<DATVAN>27-6-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
<TERM>J</TERM>
</CTRKOP>
<CTR>
<ONDERHCTR>CONTRACT: 20150702140149</ONDERHCTR>
<NR>40</NR>
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPM>Contract opmerking</OPM>
<DATVAN>12-07-2015</DATVAN>
<DATTM>02-07-2016</DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<BEDR>210</BEDR>
<BETALER>10010</BETALER>
<DEB>10010</DEB>
<KDR>99999998</KDR>
<KPL>99999998</KPL>
<PERCKORTGEWIJZ>N</PERCKORTGEWIJZ>
<PERCKORTKORTWIJZ>N</PERCKORTKORTWIJZ>
<PRS>210</PRS>
<PRSGEWIJZ>N</PRSGEWIJZ>
<PRSINCL>0</PRSINCL>
<PRSINCLGEWIJZ>N</PRSINCLGEWIJZ>
<TERM>M</TERM>
<ZKSL>contract: 2015070217</ZKSL>
</CTR>
<CTR>
<ONDERHCTR>contract: 20150702140149</ONDERHCTR>
<NR />
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPM>Contract opmerking</OPM>
<DATVAN>12-7-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT />
<PERCKORTKORT />
<MAG>1</MAG>
</CTR>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen