CreateVerkoopofferte

Met de functie CreateVerkoopofferte kun je verkoopoffertes aanmaken (vanaf versie 4.4.4a).  De request tag is: <Verkoopofferte></Verkoopofferte>.

CreateVerkoopOfferte(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Verkoopofferte As DataSet, ByRef OFFNR As Integer, ByRef Foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een verkoopofferte dienen de verschillende stamtabellen gevuld te zijn.

SOAP REQUEST

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopOfferte xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Verkoopofferte>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Verkoopofferte>
   <OFFNR>int</OFFNR>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopOfferte>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD AANMAKEN VERKOOPOFFERTE

<NewDataSet>
<OFFKOP>
<DEB>nummer debiteur</DEB>
<BETALER>nummer betalingsplichtige</BETALER>
<DAT>orderdatum</DAT>
<ORDSRT>ordersoort</ORDSRT>
<NEGAANT>J/N</NEGAANT> (optioneel, standaard staat de optie negatieve aantallen invoeren uit, ter beveiliging van negatieve offertes). Zet deze optie op J om negatieve aantallen (denk aan kortingsregels) toe te voegen.
<BTWPL>B,I,L,U,N,V</BTWPL> (optioneel, normaal bepaald de debiteur de BTW-plichtig status, echter indien het afleveradres een ander land betreft is met hier middels de letter V aan te sturen dat de BTW verlegd is.
</OFFKOP>
<ORDRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>regeldatum</DAT>
<BLOK>blokkeren</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>percentage korting</PERCKORT>
<MAG>magazijnnummer</MAG>
<DATLEV>leverdatum regel</DATLEV>
</OFFRG>
</NewDataSet>

Optioneel: er kan een datatable <DIGDOS><FILE>byte array (.NET), of base64 encoded string (XML en HTTP-API)</FILE></DIGDOS> worden toegevoegd. Hiermee worden dossierstukken toegevoegd aan de verkoopofferte.

<NewDataSet>
<OFFKOP>
<NR>0</NR>
<DEB>10000</DEB>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
</OFFKOP>
<OFFRG>
<RG>0</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T13:16:19+02:00</DATLEV>
</OFFRG>
<OFFRG>
<RG>0</RG>
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T13:16:19+02:00</DATLEV>
</OFFRG>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopOfferteResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopOfferteResult>true</CreateVerkoopOfferteResult>
   <Verkoopofferte>zie voorbeeld</Verkoopofferte>
   <OFFNR>20170001</OFFNR>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkoopOfferteResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het offertenummer (OFFNR) van de nieuwe offerte 20170001 geworden.

<NewDataSet>
<OFFKOP>
<NR>20150001 </NR>
<DEB>10000</DEB>
<DAT>01-01-2018</DAT>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
</OFFKOP>
<OFFRG>
<RG>10</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>01-01-2018</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T00:00:00+02:00</DATLEV>
<BEDR>210</BEDR>
<EENH>Stuk</EENH>
<PRS>210</PRS>
<STATUS>O</STATUS>
<VERKOPER>groot</VERKOPER>
</OFFRG>
<OFFRG>
<RG>0</RG>
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>01-01-2018</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>01-01-2018</DATLEV>
</OFFRG>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen