CreateVerkoopOfferteRegel

Met de functie DeleteVerkoopofferte kun je bestaande verkoopofferteregels toevoegen aan een bestaande verkoopofferte (vanaf versie 4.4.4a). De request tag is: <verkoopofferte></verkoopofferte>.

CreateVerkoopofferteRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal VerkoopofferteRegels As DataSet, ByRef foutmelding As String)

Bij het aanmaken van een verkoopofferteregel dient de verkoopofferte aanwezig te zijn.

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopofferteRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Verkoopofferte><![CDATA[zie voorbeeld]]></Verkoopofferte>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopofferteRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD BESTAANDE VERKOOPOFFERTEREGELS TOEVOEGEN 

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer bestaande  offerte</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<OFFRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
</OFFRG>
</NewDataSet>

Het is mogelijk om in één aanroep meerdere offerteregels toe te voegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500165</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<OFFRG>
<RG>0</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
</OFFRG>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopofferteRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopofferteRegelResult>true</CreateVerkoopofferteRegelResult>
   <Verkoopoffete>zie voorbeeld</Verkoopofferte>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkoopofferteRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is de regel aan de verkoopofferteregel toegevoegd.

Soap response extra verkoopofferteregel
<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500165</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<OFFRG>
<RG>25</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
<BEDR>234.56</BEDR>
<DATLEV>28-05-2015</DATLEV>
<EENH>Stuk</EENH>
<OMSCHR>Finner fiets type 500 standaard</OMSCHR>
<OPMEXT>De Finner 500 wordt geleverd inclusief 1 jaar diefstal verzekering. Stuur de polis direct na aflevering naar ons op.</OPMEXT>
<OPMINT>Deze fiets wordt verpakt in een speciaal regenbestendig karton. De ketting dient altijd gesmeerd afgeleverd te worden. Het standaard meegeleverde slotnummer dient vastgelegd te worden in het computersysteem.</OPMINT>
<PERCKORT>5</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<STATUS>O</STATUS>
<VERKOPER>groot</VERKOPER>
</OFFRG>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen