CreateVerkooporder

Met de functie CreateVerkooporder kun je verkooporders aanmaken. De request tag is: <Verkooporder></Verkooporder>. 

CreateVerkoopOrder(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Verkooporder As DataSet, ByRef ORDNR As Integer, ByRef Foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een verkooporder dienen de verschillende stamtabellen gevuld te zijn.

Vanaf versie 4.7.2d kunnen ook de velden RIT en NRRIT worden gebruikt binnen de <ORDKOP>

SOAP REQUEST

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopOrder xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Verkooporder>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Verkooporder>
   <ORDNR>int</ORDNR>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopOrder>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

INFORMATIE OVER DE REQUEST TAG

<NewDataSet>
<ORDKOP>
<DEB>nummer debiteur</DEB>
<BETALER>nummer betalingsplichtige</BETALER>
<DAT>orderdatum</DAT>
<ORDSRT>ordersoort</ORDSRT>
<DATLEVUITERSTAUTO>J/N (optioneel, bepaal uiterste leverdatum automatisch. Let op! Deze optie is alleen actief als in de basisgegevens verkoop van iMUIS, de optie "Uiterste leverdatum gebruiker" is aangevinkt. Is deze optie niet aangevinkt dan zal deze optie altijd 'N" worden. )</DATLEVUITERSTAUTO>
<NEGAANT>J/N</NEGAANT> (optioneel, standaard staat de optie negatieve aantallen invoeren uit, ter beveiliging van negatieve orders). Zet deze optie op J om negatieve aantallen (denk aan kortingsregels) toe te voegen.
<BTWPL>B,I,L,U,N,V</BTWPL> (optioneel, normaal bepaald de debiteur de BTW-plichtig status, echter indien het afleveradres een ander land betreft is met hier middels de letter V aan te sturen dat de BTW verlegd is.
</ORDKOP>
<ORDRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>regeldatum</DAT>
<BLOK>blokkeren</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>percentage korting</PERCKORT>
<MAG>magazijnnummer</MAG>
<DATLEV>leverdatum regel</DATLEV>
</ORDRG>
</NewDataSet>

Optioneel: er kan een datatable <DIGDOS><FILE>byte array (.NET), of base64 encoded string (XML en HTTP-API)</FILE></DIGDOS> worden toegevoegd. Hiermee worden dossierstukken toegevoegd aan de verkooporder.

EEN VERKOOPORDER MET EEN TWEETAL REGELS

<NewDataSet>
<ORDKOP>
<NR>0</NR>
<DEB>10000</DEB>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
</ORDKOP>
<ORDRG>
<RG>0</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T13:16:19+02:00</DATLEV>
</ORDRG>
<ORDRG>
<RG>0</RG>
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T13:16:19+02:00</DATLEV>
</ORDRG>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE
In dit voorbeeld is het ordernummer (ORDNR) van de nieuwe order 20150001 geworden.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopOrderResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopOrderResult>true</CreateVerkoopOrderResult>
   <Verkooporder>zie voorbeeld</Verkooporder>
   <ORDNR>20150001</ORDNR>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkoopOrderResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD NA NA HET AANMAKEN VAN EEN VERKOOPORDER

<NewDataSet>
<ORDKOP>
<NR>20150001 </NR>
<DEB>10000</DEB>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
</ORDKOP>
<ORDRG>
<RG>10</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T00:00:00+02:00</DATLEV>
<BEDR>210</BEDR>
<EENH>Stuk</EENH>
<PRS>210</PRS>
<STATUS>O</STATUS>
<VERKOPER>groot</VERKOPER>
</ORDRG>
<ORDRG>
<RG>0</RG>
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T13:16:19+02:00</DATLEV>
</ORDRG>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen