CreateVerkooporderPickbon

Met deze functie (vanaf versie 4.4.1e en hoger) kun je een selectie orders bij een pickbon genereren. Uiteraard kan dit alleen als je werkt met de functionaliteit pickbonnen. Daarnaast moet er in de order gekozen worden voor pickbon gebruiken: Ja. De request tag is: <CreateVerkooporderPickbon></CreateVerkooporderPickbon>. 

Deze functie geeft alleen foutmeldingen terug als deze wordt aangeroepen voor één verkooporder en er van deze order geen pickbon gegenereerd kan worden.  Bij een selectie over meerdere verkooporders worden deze meldingen dus niet teruggegeven. Technische foutmeldingen (Niet ingelogd, rechten etc.) worden uiteraard altijd teruggegeven.

CreateVerkooporderPickbon(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Selectie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkooporderPickbon xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Selectie>string</Selectie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkooporderPickbon>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

GENEREREN VAN PICKPONNEN
Alle velden van de selectie moeten worden gevuld. Dit wordt bewust afgedwongen om te voorkomen dat ongewild alle pickbonnen van alle orders worden gegenereerd.  De meeste velden zijn gekoppeld aan een stamtabel.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<VAORDNR>Vanaf verkoopordernummer</VAORDNR>
<TMORDNR>T/m verkoopordernummer</TMORDNR>
<VADEBNR>Vanaf debiteur</VADEBNR>
<TMDEBNR>T/m debiteur</TMDEBNR>
<VAMAGNR>Vanaf magazijn</VAMAGNR>
<TMMAGNR>T/m magazijn</TMMAGNR>
<VARITNR> Vanaf ritnummer</VARITNR> Evt. vullen met '0'
<TMRITNR>T/m ritnummer</TMRITNR> Evt. vullen met '99999999'
<VAARTNR>Vanaf Artikel</VAARTNR>
<TMARTNR>T/m Artikel</TMARTNR>
<VAORDSRT>Ordersoort</VAORDSRT>
<TMORDSRT>Ordersoort</TMORDSRT>
<VAPICKDAT>Datum</VAPICKDAT>
<TMPICKDAT>Datum</TMPICKDAT>
<ORDKOPPICKDAT>Gebruik pickdatum uit kop J/N anders uit de regels</ORDKOPPICKDAT>
<ALLEENVOLLEDIGLEVEREN>Alleen volledig te leveren orders J/N</ALLEENVOLLEDIGLEVEREN>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE
In dit voorbeeld zijn de pickbonnen gegenereerd.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkooporderPickbonResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkooporderPickbonResult>true</CreateVerkooporderPickbonResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkooporderPickbonResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Gerelateerde Artikelen