CreateVerkoopOrderregel

Met deze functie kunt u verkooporderregels toevoegen aan een bestaande verkooporder.  De request tag is: <Verkooporder></Verkooporder>. 

CreateVerkooporderRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal VerkooporderRegels As DataSet, ByRef foutmelding As String)

Bij het aanmaken van een verkooporderregel dient de verkooporder aanwezig te zijn.

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkooporderRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Verkooporder><![CDATA[zie voorbeeld]]></Verkooporder>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkooporderRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD TOEVOEGEN VAN EEN VERKOOPORDERREGEL
Toevoegen van een verkooporderregel bij een bestaande verkooporder.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer bestaande order</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<ORDRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
</ORDRG>
</NewDataSet>

VOORBEELD EXTRA VERKOOPORDERREGEL
Het is mogelijk om in één aanroep meerdere orderregels toe te voegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500165</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<ORDRG>
<RG>0</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
</ORDRG>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE
In dit voorbeeld is de regel aan de verkooporderregel toegevoegd.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkooporderRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkooporderRegelResult>true</CreateVerkooporderRegelResult>
   <Verkooporder>zie voorbeeld</Verkooporder>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkooporderRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500165</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<ORDRG>
<RG>25</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
<BEDR>234.56</BEDR>
<DATLEV>28-05-2015</DATLEV>
<EENH>Stuk</EENH>
<OMSCHR>Finner fiets type 500 standaard</OMSCHR>
<OPMEXT>De Finner 500 wordt geleverd inclusief 1 jaar diefstal verzekering. Stuur de polis direct na aflevering naar ons op.</OPMEXT>
<OPMINT>Deze fiets wordt verpakt in een speciaal regenbestendig karton. De ketting dient altijd gesmeerd afgeleverd te worden. Het standaard meegeleverde slotnummer dient vastgelegd te worden in het computersysteem.</OPMINT>
<PERCKORT>5</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<STATUS>O</STATUS>
<VERKOPER>groot</VERKOPER>
</ORDRG>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen