Velden beschikbaar voor DEBOPP (Debiteur openstaande posten/Facturen)

Beschikbare velden tabel  DEBOPP (Debiteur openstaande posten ). Hoewel de naam anders doet vermoeden staan hier ook de (deels) betaalde facturen in. In deze tabel staan alle financiële facturen die via journaalposten zijn geboekt. Dus Ook de facturen zoals deze uit de verkoopadministratie zijn geboekt.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [DEBOPP]
'''<summary>Aantal aanmaningen, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [AANM] As String = "AANM"
'''<summary>Aantal incasso's geweigerd, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [AANTINC] As String = "AANTINC"
'''<summary>Bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Betalingskorting, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBETKORT] As String = "BEDRBETKORT"
'''<summary>Valuta betalingskorting, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBETKORTVAL] As String = "BEDRBETKORTVAL"
'''<summary>Te verrekenen betalingskorting, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBETKRTTEINC] As String = "BEDRBETKRTTEINC"
'''<summary>Valuta te verrekenen betalingskorting , datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBKRTTEINCVAL] As String = "BEDRBKRTTEINCVAL"
'''<summary>BTW bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTW] As String = "BEDRBTW"
'''<summary>Valuta BTW-bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWVAL] As String = "BEDRBTWVAL"
'''<summary>Kredietbeperking, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKB] As String = "BEDRKB"
'''<summary>Valuta kredietbeperking, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKBVAL] As String = "BEDRKBVAL"
'''<summary>Bedrag oorspronkelijke valuta, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDROORSPRVAL] As String = "BEDROORSPRVAL"
'''<summary>Valuta bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVAL] As String = "BEDRVAL"
'''<summary>Betaald, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BET] As String = "BET"
'''<summary>Betalingsplichtige, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>Betalingsconditie, datatype: NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
'''<summary>Betalingsregeling bij factuur:debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETREGDEB] As String = "BETREGDEB"
'''<summary>Betalingsregeling bij factuur:factuur, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETREGFACT] As String = "BETREGFACT"
'''<summary>Valuta betaald, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETVAL] As String = "BETVAL"
'''<summary>Betwiste factuur, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BETWIST] As String = "BETWIST"
'''<summary>Bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 38</summary>
Public Const [BNKREK] As String = "BNKREK"
'''<summary>Hoort bij factuur:debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [CREDITNOTADEB] As String = "CREDITNOTADEB"
'''<summary>Hoort bij factuur:factuur, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [CREDITNOTAFACT] As String = "CREDITNOTAFACT"
'''<summary>Datum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Datum laatste aanmaning, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATLSTAANM] As String = "DATLSTAANM"
'''<summary>Datum laatste betaling, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATLSTBET] As String = "DATLSTBET"
'''<summary>Gewenste verwerkingsdatum incasso, datatype: DATE</summary>
 Public Const [DATUITV] As String = "DATUITV"
'''<summary>Vervaldatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATVERV] As String = "DATVERV"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Orderdebiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DEBORDER] As String = "DEBORDER"
'''<summary>Factuur, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kenmerk, datatype: CHAR, lengte: 25</summary>
Public Const [KENM] As String = "KENM"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Incassomachtiging, datatype: CHAR, lengte: 35</summary>
Public Const [MDT] As String = "MDT"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opmerking, datatype: MEMO, lengte: 4096</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Saldo, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SALDO] As String = "SALDO"
'''<summary>SaldoOorsprVal, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SALDOOORSPRVAL] As String = "SALDOOORSPRVAL"
'''<summary>Valuta saldo, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SALDOVAL] As String = "SALDOVAL"
'''<summary>Uit handen gegeven, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [UITHANDEN] As String = "UITHANDEN"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Voldaan, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VOLDAAN] As String = "VOLDAAN"
End Class

In het geval dat een openstaande factuur niet is voldaan (VOLDAAN = N) kun je een tweede argument meesturen (DAT <> ‘’). Zo filter je alle zogenoemde vooruitbetalingen eruit. Bijvoorbeeld facturen waarop een incasso-machtiging van toepassing is met een toekomstige agenderingsdatum.

Selectie.Tables(0).Rows(0)("WHEREFIELDS") = "DAT" + general.TAB + "VOLDAAN"
Selectie.Tables(0).Rows(0)("WHEREOPERATORS") = "<>" + general.TAB + "="
Selectie.Tables(0).Rows(0)("WHEREVALUES") = "" + general.TAB + "N"

Gerelateerde Artikelen