DeleteInkooporderRegel

Met de functie DeleteInkooporderRegel kun je een inkooporderregels bij een bestaande inkooporder verwijderen (vanaf versie 4.3.9a).

DeleteInkooporderRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef Foutmelding As String) As Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteInkooporderRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteInkooporderRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>


VOORBEELD VERWIJDEREN INKOOPORDERREGEL
Informatie over de request tag <DeleteInkooporderRegel></DeleteInkooporderRegel>, het verwijderen van een inkooporderregel.

In de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. (Ordernummer en regelnummer) Deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character (Char(9)).

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer order en nummer regel</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

VOORBEELD WAARDE VERWIJDEREN INKOOPORDERREGEL
Voorbeeld van de waarde in de request tag <DeleteInkooporderRegel></DeleteInkooporderRegel>, verwijderen van een inkooporderregel.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>INKRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>20170001 15</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteInkooporderRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <DeleteInkooporderRegelResult>true</DeleteInkooporderRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </DeleteInkooporderRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is de inkooporder verwijderd.

Gerelateerde Artikelen