DeleteStamTabelRecord – records verwijderen uit verschillende tabellen

Met de functie DeleStamTabelRecord kun je records verwijderen uit verschillende tabellen. De beschikbare tabellen/velden staan vermeld in de pagina GetStamTabelRecord. Voordat een stamrecord verwijderd kan worden dient deze uiteraard aanwezig te zijn. Alleen records die verwijderd mogen worden kunnen worden verwijderd. Het verwijderen van een artikel dat in een order of factuur reeds gebruikt is, kan namelijk niet worden verwijderd. Er zal dan een foutmelding optreden!

DeleteStamTabelRecord(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP REQUEST DeleteStamTabelRecord

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteStamtabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteStamtabelRecord>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD VAN WAARDE VOOR TAG <Mutatie></Mutatie>, VERWIJDEREN VAN EEN DEBITEUR

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>DEB</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>10000</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen