DeleteVerkoopContractRegel

Met de functie  DeleteVerkoopContractRegel  kun je een bestaande verkoopcontract regel verwijderen (vanaf versie 4.4.4a).

DeleteVerkoopContractRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkoopContractRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteVerkoopContractRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over de request tag <DeleteVerkoopContractRegel ></DeleteVerkoopContractRegel >, verwijderen van een verkoopcontractregel:

 Let op: in de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. Uniek contract nummer en regelnummer, deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character (Char(9)). 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTR</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>uniek contractnummer volgnummer</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de waarde in de request tag <DeleteVerkoopContractRegel ></DeleteVerkoopContractRegel >. Bij het verwijderen van een verkoopcontract regel.

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTR</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>CONTRACT: 20150529100021 13</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkoopContractRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <DeleteVerkoopContractRegelResult>true</DeleteVerkoopContractRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </DeleteVerkoopContractRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het verkoopcontract regel met uniek contract nummer:  CONTRACT: 20150529100021 en nummer 13 is verwijderd.

Gerelateerde Artikelen