DeleteVerkooporderRegel

Met deze functie kunt u een verkooporderegel bij een bestaande verkooporder verwijderen. De request tag is:<DeleteVerkooporderRegel></DeleteVerkooporderRegel>. 

DeleteVerkooporderRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef Foutmelding As String) As Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkooporderRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteVerkooporderRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Let op in de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. (Ordernummer en regelnummer) Deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character. (Char(9))

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer order en nummer regel</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

VOORBEELD VERWIJDEREN VERKOOPORDERREGEL

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500160 15</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE
In het onderstaande voorbeeld is de verkooporder verwijderd.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkooporderRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <DeleteVerkooporderRegelResult>true</DeleteVerkooporderRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </DeleteVerkooporderRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Gerelateerde Artikelen