GetAdmInfo – gegevens over de geselecteerde administratie ophalen

Met de functie GetAdmInfo kun je de gegevens over de geselecteerde administratie ophalen. Er wordt een dataset aan query’s doorgegeven met specificaties van de gewenste velden. Elke datarow heeft 2 velden: TABLE en SELECTFIELDS

FINANCIËLE GEGEVENS OVER DE ADMINISTRATIE OPHALEN
1. Hoe kan ik het aantal perioden dat er wordt gewerkt in een administratie ophalen?
2. Hoe kan ik de basis financiële gegevens van een administratie ophalen?
3. Hoe kan ik de algemene bedrijfsgegevens ophalen (Basis Algemeen)?
4. Hoe kan ik financiële instellingen per administratie ophalen?
5. Hoe kan ik de periode saldi ophalen (gegevens voor de proef- en saldibalans)? 
6. Hoe kan ik van één grootboekrekening periode totaal ophalen?

7. Hoe kan in een RGS-brugstaat ophalen?

VERKOOP GEGEVENS OVER DE ADMINISTRATIE OPHALEN
1. Hoe kan ik de basis artikel btw-instellingen van een administratie ophalen?
2. Hoe kan ik de basis verkoop instellingen van een administratie ophalen?
3. Hoe kan ik de basisinstellingen ten behoeve van artikelzoekfilters ophalen?

INKOOP /VOORRAAD GEGEVENS OVER DE ADMINISTRATIE OPHALEN
1. Hoe kan ik het goederenontvangstnummer ophalen (BASART)?
2. Hoe kan ik de basis inkoopinstellingen van een administratie ophalen (BASIK)?

Gerelateerde Artikelen