GetiMUISVersion – iMUIS Online versie opvragen

Middels de functie GetiMUISVersion kun je de geïnstalleerde iMUIS (Online) versie opvragen bij een bepaalde klant. De versie die wordt teruggegeven is inclusief de patch, bijvoorbeeld 4.3.8m. Hiermee kan onder andere een eventueel omslagpunt worden bepaald als bepaalde zaken anders werken vanaf een X-versie. Denk hierbij aan alfanumerieke factuurnummers vanaf versie 4.3.9.

VOORBEELDCODE

Dim ds_records As New DataSet

Dim iMUISVersion as string = ""

If Not ws1.GetiMUISVersion(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, iMUISVersion, foutmelding) Then
 MsgBox("GetiMUISVersion mislukt: " + foutmelding)
Else
 MsgBox("GetiMUISVersion: " + iMUISVersion)
End If

Gerelateerde Artikelen