GetLaatsteBoekingPeriode

Voor het bijwerken van bijvoorbeeld de periodetotalen is het belangrijk, voor snelheid en belasting van de servers, om niet telkens alle informatie op te halen maar alleen de gewijzigde informatie.

Omdat als een gebruiker in een eerdere periode een boeking maakt dit ook invloed heeft/kan hebben op een latere periode, hebben wij deze functie toegevoegd. Via deze functie is het mogelijk om de “laagste periode en jaar” op te halen waarin is geboekt sinds een opgegeven datum.  Dit zou bijvoorbeeld de laatste datum sinds de vorige aanroep kunnen zijn.

Zie ook de functie GetTimeStamp voor het ophalen van de datum van de database server.

GetLaatsteBoekingPeriode(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Selectie As DataSet, ByRef Records As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetLaatsteBoekingPeriode xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Selectie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Selectie>
   <Records>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Records>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </GetLaatsteBoekingPeriode>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD OPHALEN VAN GEGEVENS
Voorbeeld van waarde voor TAG <Selectie></Selectie>.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TIMESTAMP>datumtijd</TIMESTAMP>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP response

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetLaatsteBoekingPeriodeResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <GetLaatsteBoekingPeriodeResult>true</GetLaatsteBoekingPeriodeResult>
   <Records>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Records>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </GetLaatsteBoekingPeriodeResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD OPHALEN VAN EEN LAATSTE BOEKING

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TIMESTAMP>5-9-2017 10:15:20</TIMESTAMP>
</SELECTION>
</NewDataSet>

VOORBEELD VAN DE OPGEHAALDE GEGEVENS (<records></records>)

<NewDataSet>
<DATA>
<PN>9</PN>
<JR>2017</JR>
</DATA>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen