Hoe kan ik de basis artikel BTW instellingen ophalen (BASARTBTW)?

Om in iMUIS Online te kunnen werken met de programma’s Verkoop (facturering),  Offertes, Inkoop en Voorraad zal de tabel Basis artikelen / voorraad goed ingesteld moeten zijn. Eén van de meest belangrijke instellingen is om aan te geven welke BTW-codes worden gebruikt. Dit is noodzakelijk om tijdens het facturatie-, inkoop en/of voorraadproces de juiste journaalposten aan te kunnen maken en ervoor te zorgen dat de BTW-aangifte correct wordt opgebouwd.

BTW INSTELLINGEN VERKOOP
Om verkooporders aan te kunnen maken en deze te kunnen factureren dienen de BTW-instellingen verkoop correct ingericht te worden. De BTW-codes die zijn vastgelegd in de tabel BTW kunnen gekoppeld worden. De tabel [BASART] is in iMUIS Online te openen via:  [Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Verkoop] ➔ [Tabellen / Stamgegevens] ➔ [Basis artikelen / voorraad]   

Bij het aanmaken van artikelen wordt het BTW-soort vastgelegd. Een artikel kan dus belast zijn met geen, verlegd, laag of hoog BTW-tarief. Een hoog BTW-tarief verwijst bijvoorbeeld naar 12 afdragen hoog exc (21%), welke is vastgelegd bij de BTW-instellingen verkoop in de tabel Basis artikelen / Voorraad. Als een artikel wordt gefactureerd, dan zal iMUIS Online automatisch de hier geselecteerde BTW soort toepassen op de journaalpost en de BTW berekenen. 

Bij de debiteur wordt de BTW-plicht vastgelegd: BTW-plichting, BTW-plichtig laag, binnen EU, buiten EU en niet BTW-plichtig. De BTW-plicht bepaalt hoe de BTW automatisch berekend wordt voor deze debiteur.  Is een debiteur buiten de EU gevestigd dan wordt verwezen naar BTW code verkoop buiten EU (bijv. 20 afdragen buiten eu 0%).

De BTW-plicht dient in overeenstemming te zijn met de BTW-code van de sluitrekening (1300 debiteur binnenland, 1301 debiteuren laag, 1305 debiteur binnen eu en 1307 debiteur buiten eu). In de BTW-code staat het BTW-percentage en de formuliergroep waarop de factuur geteld wordt voor de BTW-aangifte en/of de ICP-opgave.

BTW INSTELLINGEN INKOOP
Om inkoopporders aan te kunnen maken en deze te kunnen factureren dienen de BTW-instellingen inkoop correct ingericht te worden. De BTW-codes die zijn vastgelegd in de tabel BTW kunnen gekoppeld worden.

VOORBEELDCODE VOOR OPHALEN BASARTBTW
Via GetADMInfo worden de BTW-codes in de tabel Basis artikelen / voorraad opgehaald via een selectie . Via de onderstaande selectie kunnen BTW-percetages met een peildatum worden opgehaald.

<NewDataSet>
 <Table1>
   <TABLE>BASARTBTW</TABLE>
   <SELECTFIELDS />
   <BTWDATUM>10-1-2019 15:56:53</BTWDATUM>
 </Table1>
</NewDataSet>

Resultaat:

<NewDataSet>
<BASARTBTW>
<BTWVERKGEEN>10</BTWVERKGEEN>
<BTWVERKGEENPERC>0</BTWVERKGEENPERC>
<BTWVERKLAAG>11</BTWVERKLAAG>
<BTWVERKLAAGPERC>9</BTWVERKLAAGPERC>
<BTWVERKHOOG>12</BTWVERKHOOG>
<BTWVERKHOOGPERC>21</BTWVERKHOOGPERC>
<BTWVERKBINEU>21</BTWVERKBINEU>
<BTWVERKBINEUPERC>0</BTWVERKBINEUPERC>
<BTWVERKBUIEU>20</BTWVERKBUIEU>
<BTWVERKBUIEUPERC>0</BTWVERKBUIEUPERC>
<BTWVERKVERLEGD>8</BTWVERKVERLEGD>
<BTWVERKVERLEGDPERC>0</BTWVERKVERLEGDPERC>
<BTWVRKICTDIENST>30</BTWVRKICTDIENST>
<BTWVRKICTDIENSTPERC>0</BTWVRKICTDIENSTPERC>
</BASARTBTW>
</NewDataSet>

Alle BTW-codes hebben de definitie:

'''<summary>BTW-code verkoop geen, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [BTWVERKGEEN] As String = "BTWVERKGEEN" 
 '''<summary>Percentage, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERC] As String = "PERC"

Gerelateerde Artikelen