Gegevens van een proef- en saldibalans ophalen (PERIODESALDI)

Via PERIODESALDI kunnen de gegevens voor een proef- & saldi-balans worden opgehaald. Zie onderstaande voorbeeldcode voor ophalen van PERIODESALDI:

Dim ws1 As New ws1.ws1
Dim foutmelding As String = ""

Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add
dt_selectie.Columns.Add("TABLE", GetType(System.String)).DefaultValue = "PERIODESALDI"

dt_selectie.Columns.Add("JRVANAF", GetType(System.String)).DefaultValue = CStr(Now.Year-1)
dt_selectie.Columns.Add("JRTM", GetType(System.String)).DefaultValue = CStr(Now.Year)
dt_selectie.Columns.Add("PN", GetType(System.String)).DefaultValue = "12"
dt_selectie.Columns.Add("INTM", GetType(System.String)).DefaultValue = "TM" ' "IN" 
dt_selectie.Columns.Add("VALUTA", GetType(System.String)).DefaultValue = "EUR"

' Velden hieronder kunnen worden weggelaten, dan wordt de meest uitgebreide selectie gebruikt.
dt_selectie.Columns.Add("KPLVANAF", GetType(System.String)).DefaultValue = "-1" ' Via -1 alle kpl's
dt_selectie.Columns.Add("KPLTM", GetType(System.String)).DefaultValue = "-1"
dt_selectie.Columns.Add("KDRVANAF", GetType(System.String)).DefaultValue = "-1" ' Via -1 alle kdr's
dt_selectie.Columns.Add("KDRTM", GetType(System.String)).DefaultValue = "-1"
dt_selectie.Columns.Add("GRBVAN", GetType(System.String)).DefaultValue = "1" ' Voorbeeld rekeningen.
dt_selectie.Columns.Add("GRBTM", GetType(System.String)).DefaultValue = "9999"


Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow : dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet
If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then
	'geen succes
	MessageBox.Show("Administratieinfo NIET opgehaald: " + foutmelding)
Else
	'succes
	MessageBox.Show("Administratie info opgehaald")
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<NewDataSet>
  <PERIODESALDI>
   <NR>10  </NR>
   <ZKSL>aanloopkosten  </ZKSL>
   <OMSCHR>Aanloopkosten  </OMSCHR>
   <NIVO>0  </NIVO>
   <SALDO_2016>0  </SALDO_2016>
   <SALDO_2017>0  </SALDO_2017>
  </PERIODESALDI>
  <PERIODESALDI>
   <NR>11  </NR>
   <ZKSL>aanloopkosten afs  </ZKSL>
   <OMSCHR>Afschrijving aanloopkosten  </OMSCHR>
   <NIVO>0  </NIVO>
   <SALDO_2016>0  </SALDO_2016>
   <SALDO_2017>0  </SALDO_2017>
  </PERIODESALDI>
.
. meerdere records....<PERIODESALDI>
.
  <PERIODESALDI>
   <NR>9890  </NR>
   <ZKSL>rubriek 9 totaal  </ZKSL>
   <OMSCHR>TOTAAL R U B R I E K 9  </OMSCHR>
   <NIVO>3  </NIVO>
   <SALDO_2016>-30  </SALDO_2016>
   <SALDO_2017>-11999997  </SALDO_2017>
  </PERIODESALDI>
  <PERIODESALDI>
   <NR>9990  </NR>
   <ZKSL>resultaat totaal  </ZKSL>
   <OMSCHR>NETTO RESULTAAT  </OMSCHR>
   <NIVO>5  </NIVO>
   <SALDO_2016>51529.17  </SALDO_2016>
   <SALDO_2017>-11920191.03  </SALDO_2017>
  </PERIODESALDI>
  <PERIODESALDI>
   <NR>9999  </NR>
   <ZKSL>generaal totaal  </ZKSL>
   <OMSCHR>TOTAAL GENERAAL  </OMSCHR>
   <NIVO>6  </NIVO>
   <SALDO_2016>0  </SALDO_2016>
   <SALDO_2017>0  </SALDO_2017>
  </PERIODESALDI>
</NewDataSet>

Extra velden in proefsaldi

De dataset zoals hierboven beschreven heeft inmiddels een aantal extra velden.

 1. <RGS> Deze tag bevat de aan de grootboekrekening gekoppelde ” RGS referentiecode”.
 2. <GRBNRKLANT> Deze tag bevat de aan de grootboekrekening gekoppelde “Grootboek klant”

Maak je een drilldown?
Als je een drilldown wilt maken om vanuit de PERIODESALDI door te kunnen drillen naar de boekingen en de eventueel gekoppelde PDF bestanden en/of UBL facturen kun je gebruikmaken van de functie GetStamTabelRecords.

iMUIS en iMUIS Online kennen één journaalpost waarin maximaal vier en minimaal twee grootboekrekeningen kunnen zijn gekoppeld. (Rekening, Tegenrekening en/of BTW rekening en/of Kredietbeperking rekening)
In de tabel grootboekmutaties (GRBMUT) staan alle boekingen uitgesplitst naar grootboekrekening, waarbij het veld SRT aangeeft of de rekening als R)ekening, T)egenrekening, B)TW rekening of K)b rekening wordt gebruikt.
De tabel GRBMUT kan worden opgehaald m.b.v. de functie GetStamTabelRecords in dit record staat de verwijzing (Dagboek, Jaar, Periode en Regelnummer) naar de boekingsregel (BOE). Bij het ophalen van de boekingen (BOE) kun je direct de PDF en/of UBL ophalen. Zie hiervoor de PDF_BESTAND/PDF_UBL_BESTAND optie.

Gerelateerde Artikelen