Hoe kan ik een RGS-brugstaat ophalen.

Beschikbaar vanaf iMUIS versie 4.6.7 of hoger.

Via RGSBRUGSTAAT kan van een RGS-brugstaat worden opgehaald. Zie onderstaande voorbeeldcode voor ophalen van
RGSBRUGSTAAT

Dim ws1 As New ws1.ws1
Dim foutmelding As String = “”
Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add dt_selectie.Columns.Add(“TABLE”, GetType(System.String)).DefaultValue = “RGSBRUGSTAAT”

dt_selectie.Columns.Add(“JR”, GetType(System.String)).DefaultValue = CStr(Now.Year)

Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow
dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet

If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then ‘geen succes
MessageBox.Show(“Administratieinfo NIET opgehaald: ” + foutmelding)
Else ‘succes
MessageBox.Show(“Administratie info opgehaald”)
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<NewDataSet>
  <RGSBRUGSTAAT>
    <JR>2020</JR>
  </RGSBRUGSTAAT>
</NewDataSet>

Na de call ontvang je een XML file waarin de complete RGS brugstaat van de administratie is opgenomen.

Gerelateerde Artikelen