Aantal perioden van een administratie ophalen (PERIODEINFO)

In de meeste iMUIS Online administraties wordt er in 14 perioden gewerkt. Hierbij geldt periode 0 als beginbalans. De periodes 1 tot en met 12 (januari tot en met december) zijn de maandelijkse perioden. Correcties van boekingen kunnen plaatsvinden in de betreffende maand of periode 14, mits de periode nog niet (definitief) is afgesloten (gebruikelijk is dat de periode wordt afgesloten na een accountantscontrole). Het kan ook zijn dat een klant werkt in 1 (jaar), 4 (kwartaal) of 13 perioden (per 4-weken) of een gebroken boekjaar (het financiële jaar begint niet op 1 januari maar bijvoorbeeld op 1 juli). Periode 14 wordt gebruikt in elke administratie (onafhankelijk van het aantal perioden dat is ingesteld) en is bedoeld om nagekomen posten en correcties door te voeren. Doorgaans wordt periode 14 alleen door de accountant gebruikt.

Deze gegevens worden vastgelegd in de tabel Basis financieel.

Voorbeeld:
TABLE = BASFIN
SELECTFIELDS = AANTPER

Het resultaat is het aantal financiële periodes dat er in deze administratie wordt gevoerd. Als het aantal periodes 12 is, dan moet rekening gehouden worden met financiële boekingen in de periodes 1 t/m 12 én 14.

HOE START IK DE TABEL BASIS FINANCIEEL IN iMUIS ONLINE
De tabel is in iMUIS Online te openen via:
 [Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Financieel] ➔ [Grootboek] ➔ [Tabellen / Stamgegevens] ➔ [Basis financieel]  

HET BOEKEN IN GEBLOKKEERDE JAREN/PERIODEN
In iMUIS Online is het normaliter zo dat een gebruiker geen wijzigingen meer kan doorvoeren in een afgesloten boekingsperiode tenzij in de gebruikersrechten het vinkje accountant / controller aanstaat. Als partner heb je dan ook de gebruikersrechten van een cloudswitch gebruiker, welke gelijk gesteld zijn aan een gebruiker met de rechten van een “Accountant / controller”. Dat betekent dat er in afgesloten periodes geboekt mag worden, bijvoorbeeld om nagekomen correcties door te kunnen voeren. Is het boekjaar voorbij dat wordt er in iMUIS Online een jaaraansluiting gedraaid. Hiermee wordt automatisch de nieuwe beginbalans in periode 0 aangemaakt. Het is altijd mogelijk om boekingen voor een nieuw boekjaar door te voeren. Gebruikers kunnen in iMUIS Online dan ook altijd direct in het nieuwe boekjaar verder werken. Hiermee zijn gebruikers niet afhankelijk van een eventuele accountantscontrole. Na controle van het oude boekjaar kunnen perioden en jaren definitief worden afgesloten (2e niveau). De aansturende applicatie zal dus moeten controleren of ‘gebruikers’ boekingen mogen boeken. Via deze functie kunnen de velden [JRAFGESL] en [PNAFGESL] (definitief afgesloten, ook voor accountant/controlers) en [JRAFGESLGEBR] en [PNAFGESLGEBR](afgesloten voor gebruikers, die geen accountant/controller zijn).

Het veld [JREERSTEBK] jaar van de eerste (nog) aanwezige boeking. Dit veld wijzigt zodra een bepaald jaar wordt opgeschoond. Beschikbaar vanaf versie 4.7.3a of hoger.

Het veld [JRLSTBK] jaar van de laatste boeking. Dit veld wijzigt zodra er in een nieuw jaar wordt geboekt. Beschikbaar vanaf versie 4.7.3a of hoger.

VOORBEELDCODE OPHALEN PERIODE INFORMATIE
Via [PERIODEINFO] kunnen de huidige periode/jaar en afgesloten periodes/jaren worden opgehaald.

Dim ws1 As New ws1.ws1
Dim foutmelding As String = ""

Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add
dt_selectie.Columns.Add("TABLE", GetType(System.String)).DefaultValue = "PERIODEINFO"

' Veld moet aanwezig en gevuld zijn, daarom het huidige jaar.
dt_selectie.Columns.Add("SELECTFIELDS", GetType(System.String)).DefaultValue = Cstr(Now.Year)

Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow : dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet
If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then
	'geen succes
	MessageBox.Show("Administratieinfo NIET opgehaald: " + foutmelding)
Else
	'succes
	MessageBox.Show("Administratie info opgehaald")
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<PERIODEINFO>
   <PNAFGESLGEBR>14</PNAFGESLGEBR>
   <JRAFGESLGEBR>2016</JRAFGESLGEBR>
   <PNAFGESL>10</PNAFGESL>
   <JRAFGESL>2016</JRAFGESL>
   <HUIDIGJR>2017</HUIDIGJR>
   <HUIDIGPN>12</HUIDIGPN>
   <JREERSTEBK>2016</JREERSTEBK> 
   <JRLSTBK>2022</JRLSTBK>
  </PERIODEINFO>

VOORBEELD OPHALEN DATARANGES BIJ PERIODE INDELING
Via [PERIODEDATUMS] kunnen de datumranges zoals deze horen bij de periode indeling worden opgehaald. Oftewel het aantal periodes dat in een administratie wordt gewerkt, welke zijn vastgelegd in de tabel Basis financieel.  Bij de meeste administraties zullen de perioden gelijklopen met de maanden (12 perioden) maar het dus ook zo zijn dat er per 4-werken (13 perioden), kwartaal (4-perioden) of jaar (heel jaar) wordt gewerkt. In het geval van een gebroken boekjaar dien je rekening te houden met extra rekenwerk. Vergeet niet dat periode 14 wordt gebruikt voor correcties en nagekomen posten!

Dim ws1 As New ws1.ws1
Dim foutmelding As String = ""

Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add
dt_selectie.Columns.Add("TABLE", GetType(System.String)).DefaultValue = "PERIODEDATUMS"

dt_selectie.Columns.Add("SELECTFIELDS", GetType(System.String)).DefaultValue = Cstr(Now.Year)

Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow : dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet
If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then
	'geen succes
	MessageBox.Show("Administratieinfo NIET opgehaald: " + foutmelding)
Else
	'succes
	MessageBox.Show("Administratie info opgehaald")
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>1</PN>
  <DATUMVA>2017-01-01T00:00:00+01:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-01-31T00:00:00+01:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>2</PN>
  <DATUMVA>2017-02-01T00:00:00+01:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-02-28T00:00:00+01:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>3</PN>
  <DATUMVA>2017-03-01T00:00:00+01:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-03-31T00:00:00+02:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>4</PN>
  <DATUMVA>2017-04-01T00:00:00+02:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-04-30T00:00:00+02:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>5</PN>
  <DATUMVA>2017-05-01T00:00:00+02:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-05-31T00:00:00+02:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>6</PN>
  <DATUMVA>2017-06-01T00:00:00+02:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-06-30T00:00:00+02:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>7</PN>
  <DATUMVA>2017-07-01T00:00:00+02:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-07-31T00:00:00+02:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>8</PN>
  <DATUMVA>2017-08-01T00:00:00+02:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-08-31T00:00:00+02:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>9</PN>
  <DATUMVA>2017-09-01T00:00:00+02:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-09-30T00:00:00+02:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>10</PN>
  <DATUMVA>2017-10-01T00:00:00+02:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-10-31T00:00:00+01:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>11</PN>
  <DATUMVA>2017-11-01T00:00:00+01:00</DATUMVA>
  <DATUMTM>2017-11-30T00:00:00+01:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>
<PERIODEDATUMS>
  <JR>2017</JR>
  <PN>12</PN>
 <DATUMVA>2017-12-01T00:00:00+01:00</DATUMVA>
 <DATUMTM>2017-12-31T00:00:00+01:00</DATUMTM>
</PERIODEDATUMS>

Gerelateerde Artikelen