Hoe kan ik het goederenontvangstnummer van een administratie ophalen (BASART)?

Als je bij je leverancier artikelen inkoopt (modules Inkoop en Voorraad), dan worden deze op een bepaald moment bij je afgeleverd. In iMUIS Online worden in het programma Goederenontvangst de artikelen op goederenontvangstnummer binnen gemeld. In de tabel Basis artikelen / voorraad wordt het laatst gebruikte goederenontvangstnummer vastgelegd. Zet aan het begin van het jaar 2019 het laatst gebruikte goederenontvangstnummer op 20190000. De eerstvolgende goederenontvangst die je gaat inboeken zal het nummer 20190001 krijgen. Als je aan het eind van het jaar 2019 bijvoorbeeld op 20198347 uitkomt, zet je voor het jaar 2020 het laatst gebruikte goederenontvangstnummer op 20200000.

BASIS ARTIKELEN / VOORRAAD IN iMUIS ONLINE
Via de volgende stappen vind je in iMUIS Online de tabel Basis artikelen / voorraad. Via:  [iMUIS Online] ➔ [Menu Verkoop] ➔ [Tabellen / Stamgegevens] ➔ [Basis artikelen / voorraad]  

VOORBEELDCODE BASART
Via de voorbeeldcode BASART kan het laatste gebruikte goederenontvangstnummer worden opgehaald.

Dim TableNaam As String = "BASART" 
Dim TableVelden As String = IMFIN.BASART.ONTVNR
Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add

dt_selectie.Columns.Add("TABLE", GetType(System.String)).DefaultValue = TableNaam
dt_selectie.Columns.Add("SELECTFIELDS", GetType(System.String)).DefaultValue = TableVelden
	 
Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow : dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet
If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then
	'geen succes
	MessageBox.Show("Administratieinfo NIET opgehaald: " + foutmelding)
Else
	'succes
	MessageBox.Show("Administratie info opgehaald")
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<NewDataSet>
   <BASART>
      <ONTVNR>201500015</ONTVNR>
   </BASART>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen