Hoe kan ik van één grootboekrekening periode totaal ophalen.

Beschikbaar vanaf iMUIS versie 4.5.9a of hoger.

Via GETPNTOTAAL kan van een grootboekrekening het saldo, debet en credit worden opgehaald. Zie onderstaande voorbeeldcode voor ophalen van
GETPNTOTAAL

Dim ws1 As New ws1.ws1
Dim foutmelding As String = “”
Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add dt_selectie.Columns.Add(“TABLE”, GetType(System.String)).DefaultValue = ”
GETPNTOTAAL ”
dt_selectie.Columns.Add(“GRB”, GetType(System.String)).DefaultValue = “8000”
dt_selectie.Columns.Add(“JR”, GetType(System.String)).DefaultValue = CStr(Now.Year)
dt_selectie.Columns.Add(“PN”, GetType(System.String)).DefaultValue = “12”
dt_selectie.Columns.Add(“VALUTA”, GetType(System.String)).DefaultValue = “EUR”

Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow
dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet

If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then ‘geen succes
MessageBox.Show(“Administratieinfo NIET opgehaald: ” + foutmelding)
Else ‘succes
MessageBox.Show(“Administratie info opgehaald”)
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<NewDataSet>
 <GETPNTOTAAL>
  <GRB>8000</GRB>
  <JR>2019</JR>
  <PN>12</PN>
  <VALUTA>EUR</VALUTA>
  <SALDO>-26351.77</SALDO>
  <DEBET>0</DEBET>
  <CREDIT>26351.77</CREDIT>
 </GETPNTOTAAL>
</NewDataSet>

Maak je een drilldown?
Als je een drilldown wilt maken om vanuit de GETPNTOTAAL door te kunnen drillen naar de boekingen en de eventueel gekoppelde PDF bestanden en/of UBL facturen kun je gebruikmaken van de functie GetStamTabelRecords.

iMUIS en iMUIS Online kennen één journaalpost waarin maximaal vier en minimaal twee grootboekrekeningen kunnen zijn gekoppeld. (Rekening, Tegenrekening en/of BTW rekening en/of Kredietbeperking rekening)
In de tabel grootboekmutaties (GRBMUT) staan alle boekingen uitgesplitst naar grootboekrekening, waarbij het veld SRT aangeeft of de rekening als R)ekening, T)egenrekening, B)TW rekening of K)b rekening wordt gebruikt.
De tabel GRBMUT kan worden opgehaald m.b.v. de functie GetStamTabelRecords in dit record staat de verwijzing (Dagboek, Jaar, Periode en Regelnummer) naar de boekingsregel (BOE). Bij het ophalen van de boekingen (BOE) kun je direct de PDF en/of UBL ophalen. Zie hiervoor de PDF_BESTAND/PDF_UBL_BESTAND optie.

Gerelateerde Artikelen